EUROMIL

Speerpunten

EUROMIL spant zich in…

voor de vakbondsrechten van alle militairen in Europa.

EUROMIL oefent invloed uit…

op het NAVO- en EU-beleid & de Europese sociale wet- en regelgeving.

EUROMIL spant zich in voor

het recht van militairen om deel te mogen uitmaken van een vakbond of belangenorganisatie.

EUROMIL zorgt voor…

een goede sociale dialoog tussen de Europese militaire bonden.

EUROMIL vindt veel gehoor…

op politiek-strategisch niveau in Europa, zo toont de deelname van de organisatie in internationale flora aan.

EUROMIL stimuleert…

internationale militaire samenwerking tijdens financieel-economische crisissen en pandemieën.

EUROMIL geeft terugkoppeling…

in het Nederlands na elk Presidium aan de kaderleden en besturen van onze bonden. Wij informeren jou vervolgens via onze kanalen.

EUROMIL-publicaties

Contactgegevens

Bezoekadres

R.P. Robert Schuman 6

Postadres

1040
Brussel