24 april 2023

EUROMIL steunt snelle Europese interventie-eenheid

Met succes komt EUROMIL bij het Europees Parlement op voor de rechten van Europese defensiemedewerkers, onder wie ook de militairen en burgermedewerkers die zijn aangesloten bij de AFMP en de MARVER. EUROMIL spant zich onder meer in voor de belangen van leden die zullen worden ingezet in het kader van de zogeheten EU Rapid Deployment Capacity (EU RDC), de snelle interventie-eenheid van de EU die in 2025 operationeel dient te zijn en in korte tijd ongeveer 5000 militairen op de been moet brengen.

Het Europees Parlement nam op 19 april 2023 het verslag ‘EU-snelle inzetcapaciteit, EU-gevechtsgroepen en artikel 44 VEU: verdere stappen’ aan. EUROMIL is enthousiast over de hierin opgenomen aanbevelingen. Het is goed om te constateren dat het verslag de noodzaak onderstreept om de rechten van defensiewerknemers in Europa te blijven waarborgen. Hierin wordt benadrukt dat de RDC zal bestaan uit strijdkrachten die nauw gaan samenwerken en die grondig zullen worden opgeleid en getraind.
De deelname van vrouwen hieraan is volgens het verslag essentieel om het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) nog doeltreffender te maken. Daarom moet worden gezorgd voor meer evenwicht tussen het aantal mannen en vrouwen in de organisatie en in de leiding van GVDB-missies en -operaties.

NAVO-normen
Geleidelijk moet de RDC zich ontwikkelen tot een troepenmacht die permanent oproepbaar is. Deze troepenmacht dient te beschikken over een volledig operationeel hoofdkwartier met een uitstekende plannings- en uitvoeringscapaciteit. Zij moet in staat zijn om regelmatig te oefenen volgens de NAVO-normen. In het verslag wordt gesteld dat de administratieve uitgaven van de RDC moeten worden gedekt door de begroting van de Europese Unie, terwijl de operationele uitgaven dienen te worden gegarandeerd door een herziene Europese vredesfaciliteit (EPF) met een verhoogd budget.

Permanente inzetmacht
Belangrijk blijft de politieke wil van de EU-lidstaten om de RDC in 2025 volledig operationeel te laten zijn. Met het oog hierop steunt EUROMIL de rapportage van het Europees Parlement en de plannen om de RDC te transformeren tot een volwaardige en permanente inzetmacht, die direct kan reageren op crisissituaties, die de vitale belangen van de EU en de veiligheid van de Europese burgers waarborgt en die tegelijkertijd de mannen en vrouwen beschermt die de RDC gaan vormen.

Ga voor meer informatie over EUROMIL naar onze infopagina!

Meer over:
Euromil