EUROMIL

Speerpunten

vakbondsrechten

EUROMIL spant zich in voor de vakbondsrechten van alle militairen in Europa en oefent invloed uit op het NAVO- en EU-beleid & de Europese sociale wet- en regelgeving

sociale dialoog

EUROMIL zet zich in voor het het recht van militairen om deel te mogen uitmaken van een vakbond of belangenorganisatie en zorgt voor een goede sociale dialoog tussen de Europese militaire bonden.

samenwerking

EUROMIL vindt gehoor op politiek-strategisch niveau in Europa. Daarnaast stimuleert EUROMIL internationale militaire samenwerking tijdens financieel-economische crisissen en pandemieën.

terugkoppeling

EUROMIL geeft terugkoppeling in het Nederlands na elk Presidium aan de kaderleden en besturen van onze bonden. Wij informeren jou vervolgens via onze kanalen.

AFMP-publicaties

Contactgegevens

Bezoekadres

R.P. Robert Schuman 6

Postadres

1040
Brussel