24 januari 2018

Euromil

De Europese Organisatie van Militaire Verenigingen (EUROMIL) bevordert de sociale en professionele belangen van al het militair personeel in alle rangen in Europa. EUROMIL benadrukt in het bijzonder het recht van militairen, man en vrouw, om zich aan te sluiten bij onafhankelijke vakbonden en of beroepsorganisaties.

Militairen zijn hoog gekwalificeerde werknemers die het recht hebben hun sociale en professionele belangen te verdedigen, vergelijkbaar met andere werknemers. Tien jaar lange ervaring in vele landen heeft aangetoond dat militaire verenigingen betrouwbare partners zijn van de militaire overheid. Militaire verenigingen bemoeien zich niet met de taakstelling en operationele inzet van de krijgsmachten en beschouwen het militair straf- en tuchtrecht als een gegeven.

Meer over:
Euromil