27 januari 2021

Buitengewone Bondsvergadering van AFMP

Het Algemeen Bestuur van de Algemene Federatie van Militair en Burger Personeel (AFMP) brengt ter algemene kennis van de leden dat op woensdag 24 februari 2021, aanvang 10.00 uur, de 42e (Buitengewone) Bondsvergadering (BBV) digitaal wordt gehouden via Microsoft Teams.

Tijdens deze vergadering worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 21, lid 3, in relatie tot artikel 25, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. Verder wordt het voorstel tot wijziging van de statuten en reglementen voorgelegd ter besluitvorming.
De betreffende vergaderstukken zullen vanaf vandaag in het bezit zijn van de hoofden van de sectoren. De overige leden kunnen deze opvragen bij het secretariaat van de vereniging via: info@afmp.nl.

Op 31 maart 2021 wordt een Buitengewone Bondsvergadering gehouden in verband met de benoeming van de nieuwe voorzitter. De jaarlijkse Bondsvergadering (BV) vindt plaats op 18 juni 2021.

Meer over:
Vereniging