AFMP en medezeggenschap

De AFMP ondersteunt de medezeggenschap van Defensie op verschillende manieren.

Onze ledenadministratie ontvangt een uitnodiging om kandidaten aan te melden voor de aanstaande medezeggenschapsverkiezing van een onderdeel namens de ACOP, de centrale waarbij de AFMP is aangesloten. De ledenadministratie vraagt onze afdeling communicatie om een poster te ontwerpen die oproept tot het bekend stellen van jouw kandidatuur voor de MC van jouw onderdeel. Hierbij kun je rechtstreeks reageren naar de ledenadministratie of informatie over het MC-werk, de rol en ondersteuning van de AFMP opvragen bij een van onze sectorhoofden. De ledenadministratie zet een kandidaat die zich aanmeldt op de ACOP-kieslijst. Daarna wordt de kandidaat gevraagd een bereidheidsverklaring te tekenen, om vervolgens na uitverkiezing zitting te nemen in de MC namens de AFMP en hierbij ons gedachtegoed uit te dragen.

Onvoorwaardelijke steun 
Als je eenmaal in de MC bent gekozen, kun je rekenen op de onvoorwaardelijke steun van onze sectorhoofden. Zij staan jou en de MC met raad en daad bij. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de beantwoording van vragen over de toepassing van het BMD of het URD. Zij geven inhoudelijke uitleg en adviezen bij trajecten en processen, waarbij de overeenstemming van de MC is vereist. Verder voorzien zij in ondersteuning (uitleg/scholing) bij zaken die behoren tot de aandachtsgebieden van zowel de MC als de HDE. De MC en HDE zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid binnen jouw onderdeel.

Heb je inhoudelijke vragen over de MC? Klik dan op deze link voor de contactgegevens van jouw sectorhoofd. Voor een bereidverklaring of andere administratieve vragen kun je mailen naar onze ledenadministratie.