Uit het overleg

De AFMP is jouw vertegenwoordiger bij de minister

Sectoroverleg Defensie

Je arbeidsvoorwaarden vind je bij Defensie niet in één overzichtelijk cao-boekje, maar in tientallen verschillende regelingen. De AFMP is het hele jaar door in overleg met Defensie en de andere vakbonden om deze regelingen up-to-date te houden. Het hoogste overlegniveau is het Sectoroverleg Defensie (SOD), dat alleen bijeenkomt als we het in de maandelijkse werkgroepen niet eens worden of als we onderhandelen over een nieuwe cao.

Uit het SOD

Werkgroep AP

In de werkgroep AP overlegt de AFMP met de werkgever over Algemeen Personeelsbeleid. Hierbij kun je denken aan allerlei personeelszaken. Van aanstelling tot diensteinde en van opleidingen tot bevorderingen, maar ook arbodossiers zoals Chroom-6 of Tinnitus. Hierbij gaat het niet alleen over de rechtspositie van militairen en burgermedewerkers. De rechtspositie van bijvoorbeeld reservisten en veteranen komt eveneens ter sprake.

Uit de werkgroep AP

Werkgroep AFR

In de werkgroep Algemene en Financiële Rechtstoestand (AFR) komen rechten en plichten tussen Defensie en haar medewerkers aan bod. Hieronder vallen diverse financiële zaken, zoals vergoedingen, toeslagen en premies. Ook algemene en praktische zaken, waaronder huisvesting, voeding, verlofdagen, kleding & uitrusting en werk- en rusttijden, worden besproken.

Uit de werkgroep AFR

Werkgroep PA

In de werkgroep PA komen alle onderwerpen aan bod die van belang zijn voor de postactieve militairen en burgermedewerkers. Je kunt daarbij denken aan UGM en pensioen, maar ook aan wachtgeld, BWW en voorzieningen voor dienstslachtoffers. Deze onderwerpen zijn niet alleen belangrijk voor de huidige postactieve medewerkers, maar ook voor de toekomstige dienstverlaters

Uit de werkgroep PA

Werkgroep REO

Ook over reorganisaties voert de AFMP voortdurend overleg met Defensie. In de werkgroep Reorganisaties (REO) worden de personeelsaspecten van alle reorganisatieplannen gecheckt en waar nodig bijgeschaafd.

Uit de werkgroep REO