30 mei 2022

46e Bondsvergadering van AFMP in Rhenen

Het Algemeen Bestuur van de AFMP brengt ter algemene kennis van de leden dat op vrijdag 17 juni vanaf 10.30 uur de 46e Bondsvergadering wordt gehouden in Hotel ’t Paviljoen, Grebbeweg 103 - 105, 3911 AV in Rhenen.

Tijdens deze vergadering worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 21, lid 3, in relatie tot artikel 25, lid 1 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht. 

De betreffende vergaderstukken zijn sinds 19 mei 2022 in het bezit van de hoofden van de sectoren. De overige leden kunnen deze opvragen bij het secretariaat van de vereniging via: info@afmp.nl.

Meer over:
Vereniging