3 maart 2022

ABP-bestuur komt met uitleg over RVU-uitkering

Wij maakten al eerder melding van het feit dat ABP niet alle militaire deelnemers behoorlijk heeft geïnformeerd over de nieuwe benaming van de UGM/FLO-uitkering en de AOW-compensatie op de door het pensioenfonds verstrekte jaaropgaven. Hierop staan deze voortaan vermeld als RVU-uitkering, ofwel uitkering in het kader van de Regeling voor Vervroegde Uittreding. De gebrekkige informatie hierover zorgde voor de nodige onrust onder deelnemers en daarom stelde jouw vertegenwoordiger in het Verantwoordingsorgaan van ABP hierover vragen aan het pensioenfonds.

Begin deze maand komt het ABP-bestuur nu alsnog met extra uitleg over de andere uitkeringsnaam en over de achterliggende afspraken met het UWV en de Belastingdienst. De reden voor de wijziging van de genoemde uitkeringen is de vrijstelling op de RVU-heffing die het afgelopen jaar is ingegaan. De Belastingdienst schrijft voor dat de uitkeringen die hieronder vallen, zoals UGM en de AOW-compensatie, voortaan als RVU-uitkering moeten worden gecommuniceerd.  

Jaaropgave RVU

Het VO heeft inmiddels ook onder de aandacht gebracht dat bij de vooraf ingevulde aangifte, ofwel de VIA, de jaaropgave van de RVU niet is meegenomen. Mensen die al een start maakten met hun belastingaangifte liepen tegen dit probleem aan. Ons advies als je zelf jouw aangifte invult: let op dat je deze jaaropgave verwerkt onder ‘uitkeringen’.

Meer over:
ABP
ABP-VO