26 februari 2021

Actie #steunpubliekesectornu gestart met laserprojectie

De Algemene Centrale Overheidspersoneel (ACOP), waarbij de AFMP en de MARVER zijn aangesloten, en het Ambtenarencentrum (AC) waarbij de VBM is aangesloten, slaan hun handen ineen voor de campagne #steunpubliekesectornu. Deze richt zich tegen de structurele verwaarlozing van de publieke sector. Donderdag overhandigden zij in het kader hiervan het manifest ‘Werken voor publieke taken aantrekkelijk maken én houden’ aan politieke partijen, werkgeversorganisaties in de publieke sector en aan de demissionaire ministers van Binnenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Veiligheid en Rechtsbescherming.

VBM-voorzitter Jean Debie en AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels overhandigden het manifest aan demissionair minister Bijleveld en staatssecretaris Visser van Defensie. De overhandiging vormt het startpunt van diverse acties van de vakbonden en medewerkers in de overheidssectoren rond de Tweede Kamerverkiezingen en de formatieonderhandelingen. De eerste actie was donderdagavond bij het ministerie van Defensie en het stadhuis van Den Haag. Beide panden werden beschenen met opvallende laserprojecties onder de hashtag Steunpubliekesectornu. Bekijk hieronder een YouTube-filmpje van deze projecties.

De komende weken staan meer acties op de rol. Eerder kwamen de overheidsvakbonden al met een gezamenlijke oproep tegen bezuinigingen op de publieke sectoren. Zij vroegen toen ook om een herwaardering van publiek werk. In het overhandigde manifest verzoeken zij onder meer om een marktconforme loonontwikkeling voor 1 miljoen overheidsmedewerkers, om voldoende medewerkers voor het verminderen van de werkdruk én om continue scholing en ontwikkelingskansen.

Structurele verwaarlozing
Als voorzitter van de AFMP gaat Anne-Marie Snels in op het belang van de campagne #steunpubliekesectornu. “Defensiepersoneel, politieagenten, onderwijzers en ambtenaren hebben allemaal vergelijkbare problemen. Daarom gaan we samen optrekken om het politieke beleid te beïnvloeden. Zeker aan de formatietafel moeten politici zich namelijk realiseren dat het al lang 5 voor 12 is geweest voor een aantal sectoren. Er is sprake van een structurele verwaarlozing van de publieke sector. Niet alleen bij Defensie, maar ook bij de politie, in het onderwijs, bij de rijksoverheid en bij gemeentelijke overheden. Het piept en kraakt overal in de uitvoering, er zijn te weinig middelen beschikbaar en overal is de werkdruk veel te hoog. Cao-onderhandelingen in nagenoeg alle overheidssectoren lopen moeizaam of zijn afgebroken, zoals bij Defensie, politie, Rijk en gemeenten. Het kabinet en de verantwoordelijk ministers laten hun eigen mensen fors in de kou staan.”

Sterke overheid
Volgens Snels is het essentieel dat een nieuw kabinet een sterke overheid hoog op de prioriteitenlijst zet. “Een goed functionerende overheid die klaarstaat voor burgers komt er alleen als de overheidsmedewerkers marktconforme salarissen krijgen, goede arbeidsvoorwaarden hebben en kunnen rekenen op voldoende collega’s en gedegen ondersteunende faciliteiten. Op al deze punten schiet de overheid als werkgever fors tekort. Investeren is nú noodzaak.”
De acties onder de #steunpubliekesectornu ga je de komende weken bijvoorbeeld terugzien via onze website, app, social media-kanalen en het Twitteraccount van onze voorzitter: @AnneMarieSnels.

Meer over:
BVJ