12 juli 2018

Advies AFMP over opslagpremie pensioen militairen

Van verschillende kanten bereikten ons de laatste dagen vragen over de berichtgeving op Facebook en andere sociale media over mogelijk door militairen te veel betaalde pensioenpremie. Het gaat om een opslagpremie die verschuldigd is sinds 2004, toen burgers overgingen naar een middelloonstelsel en militairen in het eindloonstelsel bleven. Vakbond VBM heeft naar aanleiding van een hulpvraag van een lid een advocaat benaderd om over dit vraagstuk zijn licht te doen schijnen.

De AFMP heeft tot nu toe geen concrete hulpverzoeken binnen gekregen, maar bekijkt de kwestie uiteraard wel. Op dit moment is overleg met de VBM gaande om gezamenlijk in dit dossier op te trekken. We hopen dat er binnen enkele weken duidelijkheid komt over de juridische haalbaarheid van een procedure.

Stuitingsbrief of niet?
Men vraagt zich op sociale media onder andere af of er nú een stuitingsbrief naar Defensie of het ABP gestuurd moet worden. Door het stuiten van een vordering kan de verjaring van een vordering voorkomen worden. Een vordering verjaart in elk geval na 20 jaar.

In afwachting van het onderzoek naar de haalbaarheid is het wat de AFMP betreft op dit moment niet nodig om stuitingsbrieven naar Defensie en het ABP te sturen en kosten te maken voor de aangetekende verzending van de brieven. Deze verjaringstermijn is voor de opslagpremie nog niet aan de orde. Daarnaast geldt er een verjaringstermijn van 5 jaar na het moment waarop de betrokkene daadwerkelijk bekend is geraakt met de schade.

Er zijn goede argumenten om te kunnen stellen dat die termijn pas recent is gaan lopen, waardoor er voorlopig nog tijd is om de vordering in te kunnen dienen. Bedenk verder dat een maand langer wachten met de stuitingsbrieven sowieso niet betekent dat de vordering verloren is gegaan, maar hoogstens dat er een maand minder aan premie gevorderd kan worden.

Wil je toch nu meteen stuiten dan kan dat vanzelfsprekend en kun je gebruikmaken van de voorbeeldbrieven die de ronde doen. We informeren je zodra er nieuws is.