29 november 2023

AFMP betreurt onzekerheid over stoppen van verzekeringen

De AFMP dringt al geruime tijd aan op een oplossing voor het probleem dat gezinsleden van in het buitenland werkzame defensiemedewerkers per 1 januari niet meer verzekerd zijn voor de Algemene Nabestaandenwet (Anw), de Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de AOW. Tot dusverre deed de HDP de belofte dat dit probleem op een bevredigende manier zou worden opgelost. Wij gaan er vooralsnog vanuit dat dit zal gebeuren.

Veel AFMP-leden ontvingen op 27 november een infomail van het DienstenCentrum Internationale Ondersteuning Defensie (DCIOD) met de mededeling dat gezinsleden die als gevolg van de plaatsing van een defensiemedewerker tijdelijk woonachtig zijn in een zogeheten verordeningsland vanaf 1 januari 2024 niet meer verzekerd zijn voor de AOW, de Anw, de Wlz en de zorgverzekering. In deze mail wordt benadrukt dat het uitgangspunt is dat zij hiervan geen nadelige financiële gevolgen ondervinden.
Wij betreuren het feit dat defensiemedewerkers hierover nog steeds in onzekerheid verkeren en zullen er daarom nogmaals bij de HDP op hameren dat er op zeer korte termijn adequate oplossingen moeten worden getroffen. Als deze oplossingen uitblijven, dan zullen wij de door onze leden geleden schade op Defensie verhalen.

Meer over:
GVW