27 oktober 2023

Vraagtekens bij belastingheffing over smartengeld

De AFMP heeft met verbazing kennisgenomen van de aankondiging van demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën dat aan de fiscale behandeling van de bijzondere invaliditeitsregeling (biv) niets zal veranderen. Van Rij benadrukte dit op 26 oktober in een brief aan de Tweede Kamer. Ondanks het arrest van de Hoge Raad op 25 maart 2022 dat deze vergoeding van smartengeld in beginsel niet als loon mag worden beschouwd, volhardt Van Rij in het standpunt dat op de biv belasting moet worden ingehouden. De komende tijd gaan wij extern fiscaal advies inwinnen, omdat het volgens ons zeer de vraag blijft of er sprake is van belastingplichtig loon.

Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad in een zaak van een brandweerman dat smartengeld in principe niet als loon mag worden beschouwd. Naar aanleiding van dit arrest zei staatssecretaris Van der Maat van Defensie afgelopen juni dat de fiscus moet afblijven van het smartengeld. De aankondiging van Van Rij dat er niets zal veranderen aan de fiscale behandeling van de biv valt naar onze mening niet te rijmen met de eerdere uitspraken van Van der Maat hierover.
Van Rij benadrukt dat de biv toch als belastingplichtig inkomen moet worden beschouwd, iets wat zou voortvloeien uit het belastingstelsel. Door het inkomenskarakter van de biv behoort defiscalisering volgens de demissionair staatssecretaris niet tot de mogelijkheden. Bij deze redenatie zetten wij als AFMP grote vraagtekens.

Procedures

Wij voeren op dit moment enkele procedures namens leden die in het geweer komen tegen de belastingheffing over hun smartengeld. Met het oog op deze procedures laten wij door een extern fiscaal adviesbureau onderzoeken of het onveranderd laten van de fiscale behandeling van de biv wel door de beugel kan.

Vergoeding

De biv is een vergoeding van het smartengeld dat je ontvangt als bij jou een bepaalde mate van invaliditeit is vastgesteld. Het ABP keert de biv maandelijks namens Defensie uit. Het is ook na het arrest van de Hoge Raad loonbelasting blijven inhouden op deze vergoeding. Bij de aangifte inkomstenbelasting gaat de Belastingdienst vervolgens uit van belastingplichtig loon. Naar de mening van ons en die van een grote groep AFMP-leden is het dus twijfelachtig of dit juist is.