22 april 2020

AFMP Corona Logboek - 22 april 2020

De komende Nijmeegse 4Daagse is geannuleerd vanwege het coronavirus. Bij dit populaire evenement wordt Defensie altijd veelvuldig ingezet. Zo is er jaarlijks een groot aantal wandelende militairen, maar zijn er bijvoorbeeld ook de bouwers van kamp Heumensoord en de pontonbrug in Cuijk. Naast de Nijmeegse 4Daagse zijn ook de Landmachtdagen, SAIL 2020 en de Canal Parade, waarbij Defensie een rol speelt, van de baan.

Eveneens geschrapt zijn de komende Bevrijdingsfestivals, waarbij de Luchtmacht ‘Ambassadeurs van de vrijheid met een helikopter verplaatst, en de diverse dodenherdenkingen met publiek. Minister-president Rutte maakte gisteravond tijdens een persconferentie bekend dat alle evenementen tot 1 september van dit jaar zijn geannuleerd door het coronavirus. Luitenant-kolonel John Haasnoot, die belast was met allerlei zaken rond de Nijmeegse 4Daagse, heeft begrip voor de maatregelen. De commandant Centrale Verzorging Militairen vindt het wel jammer dat het wandelfeest is geannuleerd. “Maar de gezondheid van mensen staat voorop,” zo benadrukt hij. “Dat geldt voor onze nationale en internationale militaire wandelaars, maar natuurlijk ook voor het ondersteunend personeel dat kamp Heumensoord en de rustpunten mogelijk maakt.”

Militairen helpen mee in woonzorgcentrum
Militair geneeskundig personeel, afkomstig uit de hele krijgsmacht, draait sinds dinsdag diensten mee in Woonzorgcentrum De Regenboog in Dronten. De in totaal 13 militairen bieden in principe drie weken lang hulp. Het woonzorgcentrum schakelde vanwege ziekte de hulp in van de krijgsmacht. Zo kampt een aantal personeelsleden met het coronavirus. In Dronten werken nu één algemeen militair arts, drie verpleegkundigen en zes verzorgenden voor zowel individuele als geneeskundige gezondheidszorg. Zij zijn er actief op basis van een buddysysteem. Dat houdt in dat zij ieder met een vaste medewerker van De Regenboog samenwerken. Dat gebeurt in alle voorkomende diensten.

--------------------------

NRC volgt kolonel Jeroen
Voor een artikel volgde het NRC kolonel Jeroen Hulst, die ziekenhuizen helpt bij de opvang van coronapatiënten. Ruim een maand geleden veranderde het leven van Jeroen volledig. Tot dan toe was Hulst commandant van het Opleidingscentrum in Hilversum. Dit centrum leidt militairen op voor medische taken tijdens buitenlandse missies. Vanaf begin maart moest hij plotseling het hele land door reizen. Hij ging namelijk de militaire bijstand aan de opvang van coronapatiënten in ziekenhuizen stroomlijnen. Hij is nu onder meer actief in het Medisch Spectrum Twente, waar hij met zijn legergroene uniform en soldatenkistjes een in het oog springende verschijning is. De personeelsmanager van het MST toont zich in het artikel opgetogen over de militaire bijstand. „In praktische zin kunnen we veel van jullie leren," zo zegt zij. „Jullie hebben aan een grassprietje genoeg om iemand te verbinden. Wij vragen eerst naar de protocollen.” Samen met zijn planners zette Jeroen verder in het Erasmus MC in Rotterdam het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding op.

Meer over:
Coronalogboek