28 oktober 2020

AFMP Corona Logboek - 28 oktober 2020

Bij de sectie Psychologisch Advies & Selectie (PAS) van het Dienstencentrum Personeelslogistiek (DCPL) zijn 3 medewerkers besmet met het coronavirus. Uit voorzorg zijn 10 collega’s in quarantaine gegaan. Vier hebben zich laten testen na klachten. Om elk risico van verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen, is besloten deze week geen livegesprekken te voeren met sollicitanten.

Waar mogelijk zijn assessmentgesprekken door PAS-medewerkers op afstand. Direct betrokkenen worden geïnformeerd en krijgen een nieuwe afspraak. De opkomstmomenten voor de opleidingen zijn niet van de baan. Hetzelfde geldt voor medische keuringen en aanstellingen. Het DCPL heeft in een vroeg stadium maatregelen getroffen om besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Zo wordt voortdurend gecontroleerd op het houden van 1,5 meter afstand tijdens de selectie en de keuring. Waar dit niet kan, zijn aanvullende maatregelen genomen, zoals spatschermen, het inrichten van vaste looproutes en het dragen van mondkapjes en handschoenen. Verder worden alle ruimten en contactpunten systematisch gedesinfecteerd. Desondanks vallen besmettingsrisico’s volgens Defensie niet volledig uit te sluiten. Zij blijft kritisch kijken of de bestaande maatregelen afdoende zijn.

Trainingsactiviteiten anti-ISIS-coalitie in Irak niet hervat
In Irak worden de trainingsactiviteiten van de anti-ISIS-coalitie in de omgeving van Erbil en in Bagdad niet meer hervat, nadat deze waren stilgelegd vanwege het coronavirus. De focus van de missie komt binnenkort te liggen op het geven van advies aan de Koerdische strijdkrachten op hoofdkwartierniveau. Er zijn nog wel militairen in het gebied die de basis draaiend houden.

12 Curaçaose miliciens bieden ondersteuning
In de week van 14 tot en met 20 oktober ondersteunden 12 Curaçaose miliciens de lokale autoriteiten bij het handhaven van het samenscholingsverbod en de avondklok. Dit gebeurde vanwege de op Curaçao gehanteerde coronamaatregelen.

Meer over:
Coronalogboek