28 mei 2020

AFMP: Digitale BV met beperkte agenda

Vanwege de huidige coronacrisis vindt komende maand geen fysieke Bondsvergadering van de AFMP plaats. Wél is er op 26 juni van 10.00 tot 12.00 uur een digitale vergadering in afgeslankte vorm. In overleg met de vereniging is besloten om dan slechts enkele relevante onderwerpen te behandelen, zoals de vaststelling van het financieel jaarverslag en het jaarverslag van 2019.

Mede afhankelijk van de verdere ontwikkeling van het coronavirus de komende tijd hoopt de AFMP in het najaar alsnog een uitgebreide Bondsvergadering op locatie te houden. In verband met de door COVID-19 beperkte BV kunnen alleen van tevoren ingediende vragen worden behandeld tijdens deze vergadering. Mochten er leden zijn die deel willen nemen, meld je dan vóór 15 juni aan via info@afmp.nl onder de vermelding ‘BV AFMP’.

Meer over:
Vereniging