20 december 2023

AFMP praat met Veteranen Platform

Samen met de voorzitter van het Netwerk Veteranen FNV bezocht AFMP-voorzitter Ruud Bergsma onlangs de Algemene Vergadering (AV) van het Veteranen Platform in het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. Zij waren daar present om de belangen van de bij de AFMP, MARVER en het Netwerk Veteranen FNV aangesloten veteranen te behartigen. Ruud sprak met het bestuur van het Veteranen Platform af om binnenkort met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag hoe we elkaar nog beter kunnen ondersteunen. ‘Gezien de vele actieve veteranen in onze gelederen is dit van groot belang,” zei hij na afloop.

Bij de AV beet Hans van Griensven, voorzitter van het Veteranen Platform, het spits af. Hij introduceerde vervolgens Ina Adema, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Zij liet weten dat zij het provinciehuis in ’s-Hertogenbosch graag beschikbaar stelde voor het Veteranen Platform en riep andere gemeenten op om vergelijkbare locaties open te stellen voor veteranenorganisaties.  
Speciaal voor de gelegenheid was volgens Adema de Veteranenvlag in top gehangen bij het provinciehuis. Zij onderstreepte in haar speech het belang van een goede belangenbehartiging van veteranen. Een onverwachte gast tijdens de AV was demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie. Hij nam de gelegenheid te baat om een paar woorden tot de vergadering te richten. Ook hij beklemtoonde dat het belangrijk blijft om op te komen voor alle Nederlandse veteranen.  

Verzoek
Na een goede vergadering werd de AV gesloten en stond een lunch op het programma. “Dit was een belangrijk netwerkmoment,” aldus Ruud. “Tijdens de lunch benaderde het bestuur van het Veteranen Platform mij met het verzoek om een keer met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag hoe we elkaar in de nabije toekomst nog beter kunnen ondersteunen. Op dit verzoek ben ik met veel enthousiasme ingegaan.”

Ervaringen

Ruimschoots aandacht besteden aan veteranen en hun belangen is en blijft enorm belangrijk, zo beklemtoont Ruud. “Daarom vond ik het mooi om te zien dat in de nieuwste editie van Checkpoint, het magazine van het Nederlands Veteraneninstituut, veel plek was ingeruimd voor de ervaringen van veteranen. Goede verhalen hebben een positieve invloed op de manier waarop de maatschappij tegen veteranen aankijkt. Vandaar dat we ook op onze eigen website, in onze ledenapp en in ons vier keer per jaar verschijnende ledenmagazine OpLinie regelmatig dergelijke verhalen publiceren. Hierbij passeren ook de belangen van oorlogs- en dienstslachtoffers de revue.”

Jongere veteranen
Ruud meent dat de ervaringen van jongere veteranen vaak nog onderbelicht blijven. "Daarom zou ik het verzoek tot deze veteranen willen richten om bij activiteiten van veteranenorganisaties of bij andere gelegenheden hun ervaringen te delen en om te vertellen hoe het thuisfront hun missies heeft ervaren. Zij kunnen dan ook aangeven welke vormen van hulp en ondersteuning zij vandaag de dag nodig hebben. Met het oog op een goede nuldelijnshulpverlening zou informatie hierover waardevol zijn. Vaak zijn zij niet volledig doordrongen van de flinke emotionele impact die hun vroegere ervaringen kunnen hebben op hun toekomstige leven en kennen zij de gevaren niet van het ‘opkroppen’ van hun emoties. Als belangenbehartigers kunnen de AFMP, de MARVER, het Veteranen Platform, het Netwerk Veteranen FNV en andere veteranenorganisaties met hen meedenken over de vraag hoe zij hun toekomst op een goede manier kunnen ingaan. Ook kunnen we Defensie er samen op wijzen dat zij niet te gemakkelijk moet denken over de invloed die een missie kan hebben op een militair en diens familie en omgeving.”

Meer over:
Veteranen