5 april 2018

AFMP-geluiden terug te vinden in Defensienota

De Defensienota die minister Bijleveld op 26 maart presenteerde was korter dan eerdere nota’s en daardoor leesbaar en overzichtelijk, met enkele interessante onderwerpen. Het is goed om te zien dat de minister met haar nota enkele onderwerpen regelt of op de agenda zet waar de AFMP zich al langer voor inzet. We hebben hieronder een paar van deze onderwerpen uitgelicht.

Passend ambitieniveau
De AFMP is al enkele jaren van mening dat zowel de politiek als de defensietop meer ambities heeft dan realistisch is, gezien de staat van Defensie. Daarom zijn wij blij dat de politiek, ondanks het extra geld voor defensie, kiest voortaan niet meer te praten over een ambitieniveau maar uit wil gaan voeren wat past bij de huidige defensieorganisatie en het huidige budget. De slagkracht zal beperkt blijven tot twee middelgrote stabilisatie- of trainingsmissies in het buitenland. Dit is een realistische doelstelling waar met de basisgereedheid naar toe gewerkt kan worden.

Eindelijk gehoor
Met de nota lijkt de minister ook eindelijk enkele langgekoesterde wensen van de AFMP uit te willen voeren. Zo hield de AFMP in mei 2016 een poll onder de leden over het uniformverbod Uit deze poll bleek dat maar liefst 85 procent vond dat een militair wél in uniform moet kunnen reizen. De AFMP deed toen al een oproep aan de minister om het uniformverbod te beëindigen. De minister sluit zich hier nu gelukkig bij aan.

Bevestiging van herzien FPS
De minister lijkt ook meer gebruik te willen gaan maken van mogelijkheden om de functieduur van 3 jaar te verlengen. Uit een enquête die de AFMP in 2013 hield, bleek dat dit een grote wens was van onze leden. De brief die de AFMP hierover in december 2013 stuurde riep de minister al op om hier iets mee te doen. In deze brief kwamen overigens meer verbeteringen aanbod voor het FPS. De maatregelen die in de Defensienota worden genoemd zijn een begin, maar uiteindelijk moet binnen drie jaar het hele FPS-systeem worden vervangen. Dit is ook afgesproken in het AVW-akkoord 2017.

Toelagesysteem verbeteren
De minister zegt in de nota ook toe om het huidige toelagesysteem te verbeteren en te vereenvoudigen. Er zal gekeken worden naar een goede balans tussen werk en privé, in het bijzonder voor de Koninklijke Marechaussee. Hiermee zet de minister de deur open om toe te werken naar een eerlijke en marktconforme TOD.


Veel onderwerpen uit de nota zullen in het georganiseerd overleg en binnen de organisatie nog verder uitgewerkt moeten worden en ongetwijfeld voor veel discussie zorgen. Toch is het goed om te zien dat de minister eindelijk werk lijkt te gaan maken van een groot aantal punten waar de AFMP zich al jaren sterk voor maakt.

Meer over:
C&R