14 juni 2024

AFMP in hoger beroep tegen uitspraak over restitutieplicht opleidingen

In een aantal door militairen aangespannen procedures kwam de rechtbank in Den Haag verleden week tot de ronduit teleurstellende uitspraak dat de verplichte terugbetaling van opleidingskosten door defensiemedewerkers niet in strijd is met de EU-richtlijn. De betrokken militairen zijn in het ongelijk gesteld, omdat de rechtbank van oordeel is dat de al jarenlang bestaande AMAR-bepalingen rond deze restitutieplicht ook na de invoering van de EU-richtlijn van kracht zijn gebleven. De AFMP gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.

Foto: Mediacentrum Defensie 

Hierbij hebben wij nog een ander ijzer in het vuur. Onlangs maakten wij ook nog een civiele procedure tegen Defensie aanhangig, waarin wij vorderen dat de specifieke bepalingen uit het AMAR en het BARD buiten toepassing blijven zolang hierover geen afwijkende afspraken met de militaire vakbonden zijn gemaakt. Natuurlijk houden wij jou als AFMP-lid op de hoogte van alle ontwikkelingen in deze procedure en in het hoger beroep.