16 februari 2024

AFMP start procedure over vlieggeld

Onlangs startten wij een procedure tegen Defensie over de doorbetaling van vlieggeld tijdens vakantie. Dit vlieggeld is een zogeheten incidentele toelage, die in veel gevallen toch bijna het hele jaar wordt betaald. Ontvang jij deze toelage in minstens acht maanden van het jaar? Dan kom je in aanmerking voor doorbetaling hiervan tijdens de vakantieperiode.

Laatstgenoemd aspect volgt uit een EU-verdrag over het recht op vakantie. Via onze website, ledenapp en nieuwsbrief zullen wij jou op de hoogte houden van de meest actuele ontwikkelingen in de procedure die wij zullen voeren over de doorbetaling van vlieggeld.
Wil jij als AFMP-lid ook de doorbetaling van een incidentele toelage (let wel: dit kan behalve om vlieggeld bijvoorbeeld ook gaan om de vaartoelage of de oefentoelage, zolang je deze maar acht keer in een jaar ontvangt) claimen? Neem dan via e-mail contact op met onze afdeling individuele belangenbehartiging. Wij onderzoeken dan of je aan de voorwaarden voldoet en maken zo nodig bezwaar voor je tegen de loonstrook waarop de uitbetaling van de incidentele toelage zichtbaar had moeten zijn.