26 januari 2021

AFMP steunt campagne Stichting Psst

De AFMP schaart zich achter Stichting Psst, een initiatief van bezorgde Nederlandse burgers die constateren dat de Nederlandse krijgsmacht door een gebrek aan politieke daadkracht een groot tekort heeft aan mensen en materieel. Volgens deze stichting kunnen hierdoor huidige en toekomstige dreigingen niet het hoofd worden geboden. De AFMP onderschrijft deze conclusie volledig en benadrukt dat zelfs minister Bijleveld van Defensie dit erkent.

Als defensiebond leveren we daarom een bescheiden bijdrage aan de politiek neutrale, digitale advertentie- en radiocampagne, waarmee Psst vanaf 1 februari landelijk aandacht vraagt voor de deplorabele staat waarin Defensie verkeert. Het belangrijkste doel is om alle achterliggende problemen snel (opnieuw) op de politieke agenda te krijgen. Onze bijdrage zal bestaan uit korte berichtgeving over de campagne op afmp.nl en via onze app en digitale nieuwsbrieven én uit een campagnebanner op deze kanalen. Onder het motto ‘Geef ons munitie, teken de petitie’ kan iedereen die de doelstellingen van de stichting een warm hart toedraagt via www.psst.nl een petitie ondertekenen. Met deze hopelijk massaal ondertekende petitie wil zij onze volksvertegenwoordigers dwingen om in de komende regeerperiode in actie te komen tegen de dramatische staat van Defensie.

Meer over:
Vereniging