22 oktober 2021

AFMP teleurgesteld in SOD-uitkomst

Vandaag is de definitieve tekst verschenen van het eindresultaat van de arbeidsvoorwaarden-onderhandelingen met Defensie. Omdat wij niet akkoord gingen met wat er aan aanbod op tafel lag, is het geen onderhandelaarsresultaat geworden. Jullie mogen daarover als leden nu zelf een oordeel geven. De komende tijd gaan we het land in om te verduidelijken wat er in het document staat en om jullie vragen te beantwoorden.

Laten we voorop stellen dat we teleurgesteld zijn. Teleurgesteld in Defensie, omdat uit het eindresultaat geen waardering spreekt voor het defensiepersoneel. Onvoldoende geld is er vrij gemaakt om een rechtvaardige cao te kunnen afsluiten.

Klap in het gezicht
Het afgelopen jaar stond het personeel van Defensie, zowel burgermedewerkers als militairen, klaar voor Nederland. De evacuatie uit Kabul, de opvang van vluchtelingen in Nederland op defensieterreinen, de overstromingen in Limburg, de bosbranden in Albanië; Defensie was erbij betrokken. Naar onze mening is het een klap in het gezicht van het loyale personeel dat de loonontwikkeling blijft steken op 1,4%, zeker in tijden dat de inflatie door het dak gaat.

Extra schrijnend

Het is extra schrijnend dat uitgerekend op de dag dat we als centrales en Defensie bij elkaar kwamen om in het SOD over de arbeidsvoorwaarden te spreken, de cao Rijk verscheen: een cao zonder ‘zuurtjes’, met een aantal flinke éénmalige uitkeringen en een loonsverhoging van wel 2,0%. Tijdens de financiële crisis moesten we bij Defensie de nullijn aanhouden, omdat bij het Rijk geen geld was voor een cao. Ook werd flink geschrapt in het aantal functies bij Defensie. Uit loyaliteit en solidariteit accepteerden jullie dat. Opnieuw wordt duidelijk dat de solidariteit van het defensiepersoneel aan de rijksoverheid en het kabinet slechts éénrichtingsverkeer is.

Holle kreet
Terwijl onze onderhandelaar de afgelopen weken bij het bestuur is terug geweest om over zijn mandaat te praten, zette Defensie op geen enkele wijze de stap naar het kabinet om extra budget voor het defensiepersoneel te vragen. Bij de politie, de zorg en het onderwijs gebeurt dat wel en we zien wat het resultaat is. ‘Personeel op 1’ is slechts een holle kreet die enkel met de mond wordt beleden.

Inspraak
Hoe nu verder? Omdat de onderhandelingen al lang lopen en jullie als lid recht hebben op inspraak, leggen we jullie een keuze voor. Moeten wij, ondanks het nee van onze centrale, alsnog ja zeggen tegen wat er op tafel ligt? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, kunnen jullie naar de bijeenkomsten komen die de aankomende weken in het hele land worden georganiseerd. Dat doen we in eerste instantie samen met de andere defensiebonden. Ook vind je later vandaag een toelichting in de vorm van vragen en antwoorden op deze website. Daarnaast staat onze app bomvol relevante informatie. Heb je deze nog niet gedownload? Installeer deze dan nu! De app is te vinden in de Apple Store en de Playstore van Google.

Meer informatie vind je via onderstaande links:

Uitkomsten SOD 14-10-2021

Bijlage mobiliteit (tabellen)

Vragen & antwoorden
Lees via bovenstaande link diverse vragen en bijbehorende antwoorden rond de deelthema's 'Loonontwikkeling', 'Mobiliteit' en 'Pensioenakkoord'. Overige deelthema's die betrekking hebben op de cao 2021 worden later op deze pagina gepubliceerd.

Meer over:
AVW