4 mei 2021

AFMP vreest voor lot Afghaanse tolken

Samen met oud-AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels, collega-defensiebond VBM, Vluchtelingenwerk Nederland en diverse veteranen luidt de AFMP de noodklok over het lot van tientallen Afghaanse tolken die voor de Nederlandse troepen werkten. “Wij vrezen voor het leven van deze tolken, die ondanks de in 2019 gerealiseerde tolkenregeling, nog in Afghanistan zijn,” zegt AFMP-voorzitter Ton van den Berg. “Zonder extra acties vanuit de politiek wacht hen een vreselijk lot. Daarom stelden D66-kamerleden Balhaj en Sjoerdsma hier maandag op ons initiatief kamervragen over aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken. Er is brede politieke steun nodig om snel een einde te kunnen maken aan de schrijnende situatie van de tolken.”

De Afghaanse tolk Farhad Sarajudin die al in ons land woont.

De Afghaanse tolken die voor de Nederlandse troepen actief waren, dreigen in levensgevaar te komen zodra de coalitietroepen van de zogeheten ‘Resolute Support Mission’ Afghanistan verlaten. Sinds 2019 is er al een mede door de AFMP geïnitieerde regeling die hun komst naar ons land moet versnellen, maar dit is nog maar zeer beperkt gebeurd. Als er vanuit de politiek niet snel iets wordt ondernomen, dan vrezen de AFMP, collega-defensiebond VBM, Vluchtelingenwerk Nederland en talloze veteranen voor het leven van de tolken die nog in hun geboorteland verblijven.

Te rooskleurig
Volgens Anne-Marie Snels, die in april van dit jaar afscheid nam als AFMP-voorzitter en initiatiefneemster is van de nieuwste inspanningen voor de Afghaanse tolken, zijn er sinds eind 2019 slechts 25 tot 30 tolken alleen of met hun gezin naar Nederland gekomen. “Defensie en het ministerie van Buitenlandse zaken communiceren echter dat er al tientallen tolken hier naartoe zijn gehaald. Hun cijfers zijn echter veel te rooskleurig. Ik weet dat Defensie sinds eind 2019 uitgaat van het aantal van 86 tolken die in aanmerking komen om met hun gezin naar Nederland te komen. Defensie noemt geen exacte cijfers en beroept zich hierbij op de veiligheid van de tolken. Dit is zorgelijk, omdat we zo ook niet weten wie er precies allemaal nog in Afghanistan zijn.”

Escalerend geweld
Dankzij haar contacten met sommige families van in Afghanistan omgekomen militairen en met een groot aantal veteranen, weet Snels dat het leven van de nog daar verblijvende tolken in groot gevaar is. “De situatie wordt voor hen met de dag slechter,” benadrukt zij. ‘Dagelijks escaleert het geweld in Afghanistan en vallen er talloze doden. Onder deze extreme omstandigheden bedreigen de Taliban en andere gewelddadige groeperingen de tolken en hun gezinnen, omdat zij voor
de Nederlandse troepen actief waren. Daarom moet de landelijke politiek zich nu écht eens hun lot gaan aantrekken. Het besef zou politiek-breed moeten doordringen dat onze troepen daar zonder hen helemaal niets hadden kunnen betekenen. Talloze malen hebben zij het leven gered van Nederlandse militairen. Het is van groot belang dat er snel wat wordt teruggedaan voor deze tolken. De tijd dringt namelijk, zij zijn in levensgevaar. We mogen niemand in Afghanistan achterlaten. De tolken en hun gezinnen moeten zo snel mogelijk naar Nederland worden gehaald.”

Vijf voor twaalf
Ons land heeft volgens Ton van den Berg een slechte reputatie als het gaat om het bieden van adequate zorg en opvang aan de tolken die een sleutelrol vervulden voor de Nederlandse troepenmacht in oorlogsgebieden. “Zo hielden de VVD en de PvdA zeven jaar geleden nog de mede door onze bond geïnitieerde regeling tegen, waarmee tolken gemakkelijker asiel in ons land konden aanvragen. Pas na een groot schandaal rond een afgewezen asielverzoek van een tolk, werd eind 2019 van de strenge regel afgestapt dat iedere tolk moest bewijzen dat hij persoonlijk gevaar liep. Inmiddels anderhalf jaar verder gaat het niet bepaald snel met de uitvoering van de tolkenregeling. Zeker nu de Verenigde Staten hebben aangekondigd dat alle troepen Afghanistan gaan verlaten, is het vijf voor twaalf wat betreft de noodzakelijke snellere uitvoering hiervan. De Afghaanse tolken moeten in een veel hoger tempo naar ons land worden gehaald.”

Teken de petitie!

Je kunt nu via deze link de online petitie ‘Red de Afghaanse tolken en hun families’ tekenen én delen van bezorgde burger en ondernemer Hans Snel. In deze petitie wordt de Tweede Kamer opgeroepen om een motie in te dienen en aan te nemen die de Nederlandse regering verplicht om alle Afghaanse tolken en hun families, die zich nu nog in Afghanistan bevinden en die zich voor het Nederlandse leger inspanden, de kans te bieden om met spoed naar Nederland te komen. In de motie moet bovendien staan dat zij dan pas hier de asielaanvraag en de inburgering kunnen starten.
“Nu de Nederlandse troepen Afghanistan verlaten, lopen meer dan 50 tolken met hun gezinnen zeer groot gevaar om vermoord te worden door de Taliban,” gaat Hans Snel in op de belangrijkste reden voor het lanceren van de online petitie. “Deze gezinnen komen weliswaar in aanmerking voor inburgering, maar moeten hiervoor de procedure in Afghanistan doorlopen. Een behoorlijk bureaucratisch proces, in een land zonder goed functionerende infrastructuur. De oud-voorzitter van de militaire vakbond AFMP Anne-Marie Snels roept de regering op om deze gezinnen zo snel mogelijk naar Nederland te halen en de inburgering hier te laten plaatsvinden. Tot nu toe vindt zij geen gehoor bij onze regering. Als we niet snel in actie komen, is ons land straks verantwoordelijk voor de moord op gezinnen van dappere tolken die onze soldaten daar op allerlei manieren hebben ondersteund en zelfs levens hebben gered.”

Oproep Afghanistanveteranen

Lees hier het Volkskrant-krantartikel, waarin een grote groep Afghanistanveteranen oproept om 'hun' Afghaanse tolken nu naar Nederland te laten komen.

Meer over:
Tolken