26 februari 2014

AOW-rechtszaak: FNV beraadt zich op uitspraak

De FNV beraadt zich op eventuele vervolgstappen na de uitspraak van de rechtbank Den Haag over het repareren van het AOW-gat. De Haagse rechtbank heeft de vakbonden en de Stichting Belangen Gedupeerden AOW-gat op 26 februari niet ontvankelijk verklaard in hun vorderingen tegen de Staat. De Haagse rechtbank is van oordeel dat er voor de burgerrechter geen taak is weggelegd, omdat individuele gedupeerden zelf beroep kunnen instellen bij de bestuursrechter als het gaat om besluiten op een aanvraag van een AOW-uitkering of een overbruggingsregeling. De AFMP, de Marechausseevereniging en de NPB overwegen tegen de uitspraak in beroep te gaan.

Anne-Marie Snels, voorzitter van de AFMP: “Het is heel jammer dat de rechter onze bezwaren tegen de plotselinge verhoging van de AOW- leeftijd niet inhoudelijk honoreert omdat zij vindt dat de bestuursrechter hierover gaat, en niet de burgerlijke rechter. FNV Veiligheid overweegt in hoger beroep te gaan omdat we vinden dat we als vakbonden toch een goed verhaal hebben. In hoger beroep moet de rechter daar dan ook inhoudelijk naar gaan kijken. Wij blijven ons namens de leden met hand en tand verzetten met alle middelen die mogelijk zijn.”

De FNV stapte naar de rechter om de Staat te dwingen het AOW-gat voor duizenden mensen te repareren. Vanaf 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. Mensen die nu vervroegd met pensioen zijn, of vanwege een specifieke beroepsregeling al uit dienst zijn, zitten straks door de plotselinge verhoging van de AOW-leeftijd met een gat dat oploopt tot duizenden euro’s. Zij gingen er toen van uit dat ze vanaf hun 65e jaar AOW zouden krijgen.

Duidelijkheid afdwingen
Door het aanspannen van een civiele proefproces hoopte de FNV samen met andere maatschappelijke organisaties duidelijkheid te krijgen over de rechtmatigheid van de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd. De FNV adviseert haar leden nog steeds om ook individueel bezwaar te blijven aantekenen bij de SVB. De bonden zullen ze daarbij helpen.