8 maart 2024

Boek niet al je verlof af als je arbeidsongeschikt bent!

Recent oordeelde de rechtbank in een door de AFMP aangespannen procedure dat een lid van ons ten oprechte verlof moest opnemen tijdens diens re-integratie. Hij vroeg dit verlof aan, maar werd voordat dit inging volledig arbeidsongeschikt. Om te kunnen worden vrijgesteld van zijn re-integratieverplichtingen, dwong Defensie hem dit verlof toch op te nemen. De rechtbank maakte korte metten met deze opstelling van Defensie en oordeelde dat het verlof niet volledig had mogen worden afgeboekt.

Foto: Mediacentrum Defensie

De AFMP is blij met het oordeel van de rechtbank. Wij hopen dat de diverse defensieonderdelen zich direct zullen houden aan de in een brief van de HDP gecommuniceerde procedure rond het opnemen van verlof tijdens ziekte. De HDP legde deze procedure vast na de uitspraak van de rechtbank hierover, ondanks het feit dat Defensie hiertegen inmiddels hoger beroep heeft ingesteld. Het is de AFMP al jaren een doorn in het oog dat met Defensie gemaakte afspraken over het afschrijven van verlof tijdens ziekte niet werden nagekomen en medewerkers werden gedwongen verlof op te nemen. De door de HDP vastgelegde procedure houdt concreet in dat je alleen verlof mag afboeken voor de uren waarvoor je volgens de bedrijfsarts hersteld bent. Bij dit zowel voor burgers als militairen geldende voorschrift kan het om eigen werk of om ander passend werk gaan.

Meer over:
GVW
Burger