11 september 2018

Cao-resultaat: Uiteindelijk bepaal jij!

Het is nu 3 weken geleden dat het arbeidsvoorwaardenresultaat is gepresenteerd. Sindsdien hebben we veel reacties gehad. Positieve en negatieve. Ook zien we dat in de emotie dingen worden geroepen die niet kloppen met de werkelijkheid. De emotie is logisch en ook belangrijk, maar het moet niet afleiden van wat er daadwerkelijk aan de hand is. We hechten eraan om een aantal zaken die vanuit deze emotie worden geroepen toe te lichten.

“Het is al een akkoord, we hebben niks meer te zeggen. De bonden hebben al bepaald.”

Dit is onjuist. De bond dat ben jij, dat zijn wij allemaal. Alle leden mogen bij ons stemmen of ze voor of tegen dit resultaat zijn. Wij volgen als bestuur de uitkomst van de ledenraadpleging. Als de meerderheid ‘nee’ stemt gaan we met die boodschap terug naar de minister. We zullen de minister dan duidelijk maken dat onze achterban vindt dat ze meer geld moet bieden om het personeel te belonen. Als de minister dit vervolgens weigert, dan zullen wij je vragen om in actie te komen om de druk op de minister op te voeren.

Overigens zijn we voor de uitkomst van de ledenraadplegingen óók afhankelijk van de uitkomst bij andere vakbonden.

“Dit akkoord wordt ons ‘door de strot geduwd’ met de dreiging van een hogere pensioenpremie in 2019.”

Ook dit is niet waar. Natuurlijk zit er aan een tegenstem op dit resultaat enkele risico’s:

  • dat de pensioenpremies enorm zullen stijgen omdat de eindloonregeling voor militairen behouden blijft;
  • dat er geen loonsverhoging komt.

De werkgever Defensie loopt echter ook risico’s. Een nog lager nettoloon kan de genadeslag zijn en een katalysator voor nog meer leegloop en nog minder instroom. We duwen je dus echt niets ‘door de strot’, maar willen wel duidelijk zijn over de mogelijke risico’s. Dat zijn we aan jullie verplicht.

“De bonden worden gesubsidieerd door Defensie en zijn dus niet objectief.”

Ja, we krijgen ook geld van de overheid. Nee, we verliezen hierdoor niet onze objectiviteit. Wat feitelijk gesuggereerd wordt is dat we omkoopbaar zijn. Daar blijven wij ver weg van. We hebben diverse harde conflicten gehad met de werkgever Defensie. Als we niet objectief zouden zijn dan hadden we die conflicten nooit gehad.

En nu?
Stemmen! Vanaf 19 september kan je bij ons online stemmen wat je van het resultaat vindt. We sturen ieder lid waarvan het emailadres bij ons bekend is een email met lidmaatschapsnummer. Als we jouw emailadres niet hebben, dan sturen we de informatie per post. Zorg ervoor dat je juiste emailadres en woonadres bij ons bekend is! We willen er namelijk alles aan doen om ieder lid in de gelegenheid te stellen te stemmen.

Geef je juiste e-mailadres door via:
la@afmp.nl – onder vermelding van je naam en geboortedatum.
Of via de AFMP-app. Ga in het menu naar ‘mijn AFMP’ en klik op ‘wijzig NAW-gegevens’.