9 maart 2016

Coulanceregeling Chroom-6: Bezwaar aantekenen loont!

Betrokkenen die een beroep willen doen op de Coulanceregeling Chroom 6, maar wiens functie niet in de functielijst voorkomt, hoeven zich niet geremd te voelen een verzoek in te dienen. De functielijst is namelijk niet in beton gegoten, zo bleek recent weer uit een zaak die de AFMP voor een zieke oud-defensiemedewerker heeft gewonnen.

Ons lid heeft op een POMS-site gewerkt in de functie van Guard (bewaker), in de periode tussen 1984 en 2006 waarin legertanks en -wagens werden gereinigd, gerepareerd, gezandstraald en geverfd. In de daarbij gebruikte CARC-verf zit onder meer de kankerverwekkende stof Chroom-6. Nadat het lid ziek was geworden heeft hij een beroep gedaan op de Coulanceregeling. Bij de beoordeling van een beroep op de coulanceregeling wordt gekeken naar de functie, het ziektebeeld en de duur van de blootstelling.

Loodsen
Het ABP wees het verzoek af omdat de functie van Guard niet op de functielijst stond. Hij zou als Guard niet aan chroom-6 zijn blootgesteld. De AFMP voerde namens het lid echter aan dat hij door zijn werk als bewaker meerdere malen per dag door de loodsen moest lopen, vlak langs de voertuigen die men daar aan het bewerken was. Het bezwaar had succes; er is een uitkering op basis van de Coulanceregeling toegekend. Zo blijkt dat de functielijst, zoals wij ook hebben bedongen, niet in beton is gegoten. En het heeft dus zin om bezwaar aan te tekenen als op basis van de functielijst een afwijzing volgt.

Emigratie
Een andere kwestie ging om een oud-defensiemedewerker die onvoldoende kon aantonen dat hij in zijn functie als Tool & Part Attendant Wheels op de afdeling Maintenance op de POMS-site minimaal een jaar blootgesteld was aan chroom-6. Hij was geëmigreerd en de papieren waarmee hij dat had kunnen aantonen waren zoekgeraakt. Maar twee van zijn oud-collega’s gaven in een verklaring gedetailleerd aan welke werkzaamheden hij had verricht en dat hij hierbij wel degelijk was blootgesteld aan chroom-6. Dit heeft geleid tot een herziening van de beslissing.

Aanmelden
Ruim 2.100 (oud-)medewerkers hebben inmiddels laten registreren dat ze met chroom-6 werken of hebben gewerkt. Registratie is nog steeds mogelijk, maar niet meer bij het ABP Zorgloket. Het nieuwe aanmeldpunt is het informatiepunt van het CAOP. Er zijn intussen ruim 600 verzoeken ingediend voor een uitkering uit de Coulanceregeling. Het CAOP heeft sinds vorig jaar de registratie van Chroom-6 overgenomen van het ABP. Registreren kan via deze link. Het informatiepunt van het CAOP is ook te bereiken op 070-376 5 476en via de mail: infoc6&carc@caop.nl

Bent u AFMP-lid, dan vragen wij u zich, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, óók te melden via ibb@afmp.nl.