Arjen Rozendal Sectorhoofd Marine / Burgerpersoneel

De nieuwe kleren van de keizer

Terwijl ik het verhaal voorlees, merk ik dat het veel lijkt op de Defensienota van 26 maart. Rutte III wil in 2018 910 miljoen euro investeren in Defensie, maar dat Defensienota-geld heeft Defensie nog niet bereikt.

‘Het is tijd,’ klinkt het naast me. Inmiddels weet ik dat dit in werkelijkheid betekent: ik ben moe en wil eigenlijk dat jij Stijn naar bed brengt. ‘Oké.’ En roep in de richting van de TV-kamer: ‘Nog vijf minuten, Stijn!’ Een langgerekt ‘Ookeee’ klinkt het terug. Ik lees het krantenartikel (over mariniers uiteraard) uit, leg mijn telefoon aan de kant en loop de TV-kamer in. Terwijl ik de TV uitzet, vraagt Stijn wie hem naar bed brengt. ‘Wie wil je dat je naar bed brengt?’ vraag ik. Stijn kijkt even een tel omhoog en antwoordt resoluut: ‘Papa! En mag ik dan op je nek?’ Hm, eerste taak ondermijnende actie mislukt. ‘Nou, kom maar dan,’ zeg ik.

In de brandweergreep
Terwijl Stijn overeind komt, grijp ik hem vlug bij zijn rechter bovenarm, steek mijn linkerarm tussen zijn benen en met een zwaai slinger ik hem over mijn schouders in de brandweergreep. In hossende looppas hol ik door de gang en naar boven. Stijn giert het uit: ‘Neeheeheee!’ Boven in onze slaapkamer gooi ik hem achterwaarts op het bed. ‘Zo bedoelde ik het niet!’ roept Stijn. ‘Dat weet ik toch. Maar ik ben hier de baas en vandaag was het zo,’ vertel ik hem. Nu begint het onderhandelen. ‘Maar ik wil anders op het bed vallen,’ zegt Stijn. ‘Vooruit, één keer dan nog en dan gelijk je ding doen,’ antwoord ik geveinsd streng.

Een klein verhaaltje
Een kwartier later ligt Stijn in bed en vraagt hij of hij nog een verhaaltje mag. Ook dat nog. ‘Vooruit dan, maar wel een klein verhaaltje.’ Stijn pakt een boekje. ‘Dat is een Pools boekje,’ zeg ik. ‘Ik roep mama wel even.’ ‘Nee nee! Ik pak wel een andere,’ zegt Stijn. Verdorie, tweede taak waar ik niet onderuit weet te komen. Stijn komt terug met een dik sprookjesboek waar naar mijn idee onmogelijk een kort verhaal in kan staan. ‘Een klein verhaaltje zei ik Stijn.’ ‘Deze zijn allemaal klein. Echt hoor!’ Is het antwoord. Terwijl Stijn weer tussen de dekens kruipt, zoek ik een verhaaltje uit. Het wordt De Nieuwe Kleren van de Keizer.

In de blote kont
Voor diegenen die al een tijdje geen sprookjesboek ter hand hebben genomen: de Keizer is een te zeer op zijn uiterlijk gesteld edelman die zijn rijkdom laat spreken met steeds duurdere kleding. Nooit is het genoeg tot hij op een dag mensen binnenlaat die een gewaad maken van stof die zo fijn en duur is dat alleen slimste mensen deze kunnen zien. Dagenlang wordt er zogenaamd gewerkt aan deze exclusieve kleding en als de dag daar is ze te presenteren… ziet de Keizer zijn nieuwe kleren niet! Uit angst dat mensen hem dom vinden, doet hij alsof en prijst de kleermakers voor hun werk. Het regent complimenten vanuit zijn staf als hij de nieuwe keizerlijke kleding draagt. Overtuigd van de klasse besluit de Keizer zich te tonen aan het hele volk. Trots als een pauw paradeert de Keizer poedelnaakt in een optocht. Dit tegen alle weerzin van het volk, totdat een kind vanuit het publiek roept dat de Keizer in zijn blote kont rondloopt!

910 miljoen extra
Terwijl ik dit verhaal aan Stijn voorlees, bedenk ik me dat het toch wel veel lijkt op de Defensienota die op 26 maart vol trots werd gepresenteerd. Uit het regeerakkoord van het nieuw geformeerde Rutte III kabinet bleek dat zij wilde investeren in Defensie. 910 miljoen in 2018 extra! Oplopend tot 1,5 miljard vanaf 2022. De vlag kon nog niet uit want uit de Defensienota moest blijken waar dat ‘extra’ geld aan besteed zou worden.

Nou, de wensen vanuit de defensienota zijn duidelijk. Ook is duidelijk dat vandaag nog geen enkele extra-Euro Defensie heeft bereikt! In de ioREO’s tikken we plannen weg als een malle, maar de rode draad daar is: we weten nog niet of en wanneer we het extra budget krijgen. Bij bereiken van het AVW-akkoord op 12 oktober 2017 is de afspraak gemaakt gelijk door te onderhandelen voor het volgende AVW-akkoord zodat we het personeel aansluitend per 1 oktober 2018 een nieuw akkoord aanbieden. We zijn een ruim half jaar verder en de Minister heeft nog steeds geen volledig mandaat van het Ministerie van Financiën en daardoor zijn de onderhandelingen nog steeds niet gestart.

Naar mijn maatstaven sta je dan hooguit in je hemd!