24 december 2020

Defensie biedt geen uitzicht op arbeidsvoorwaardenakkoord

Op woensdagochtend 23 december 2020 hebben defensie en de bonden in het Sector Overleg Defensie (SOD) gesproken over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het gesprek vond plaats op initiatief van de bonden nadat in de vergadering van de Werkgroep Arbeidsvoorwaarden (WGAV) op 8 december was gebleken dat de sociale partners daar geen vooruitgang konden boeken. Het SOD bracht echter niet waar de bonden op gehoopt hadden en zij hebben daarop besloten het formele overleg tussen de werkgever en de bonden stil te leggen.

Na de teleurstellende vergadering van de WGAV op 8 december hebben de bonden in een gezamenlijke brief gevraagd het SOD bij elkaar te laten komen. In het SOD wilden wij van defensie horen of het mogelijk was de immens grote kloof tussen geboden en gevraagde ruimte te verkleinen. Zoals in genoemde brief van de bonden staat aangeven, is de minimaal benodigde arbeidsvoorwaardenruimte 2,5%, terwijl defensie in de WGAV niet verder wilde gaan dan 1,25%. Die 1,25% betrof zowel loonsverbetering als andere afspraken bijv. rondom duurzame inzetbaarheid en plaatsonafhankelijk werken.

Onoverbrugbaar verschil
In het SOD bleek het verschil echter niet te overbruggen; defensie wilde niet de gewenste ruimte bieden voor een fatsoenlijk vervolggesprek. Uit het bod van defensie sprak volgens de bonden geen waardering voor de inzet van militairen, noch voor die van burgers van defensie. Daarop hebben wij aangegeven geen heil meer te zien in het verder praten over een arbeidsvoorwaardenakkoord.

Met pijn in het hart hebben de bonden het formele overleg stilgelegd, vooralsnog met uitzondering van de ioREO’s waar de bonden met de Defensieonderdelen over reorganisaties kunnen overleggen. De bonden zijn zich terdege bewust van het belang voor het personeel van de vele grote onderwerpen die de sociale partners nog moeten bespreken. Wij vinden echter dat we alleen op deze manier de urgentie bij de werkgever duidelijk kunnen maken.

Realistisch bod gewenst
De bonden hebben bij defensie aangegeven dat defensie de sleutel in handen heeft en dat wij direct aan tafel terugkomen als defensie met een realistisch bod komt. In de tussentijd gaan wij ons met onze leden beraden op vervolgstappen. Ook zullen wij met andere sectoren, zoals de politie, gaan overleggen over mogelijke gezamenlijke acties. Wel is met de werkgever afgesproken het SBK per 1 januari 2021 te verlengen, om te voorkomen dat mensen nadeel ondervinden.

Wij hebben, zoals in ons eerdere artikel toegezegd, deze keer ook het verslag van de vergadering van de WGAV bijgevoegd zodat u zelf kunt nalezen wat daar besproken is.

Too little, too late
De bonden zijn teleurgesteld in het hele proces. Niet alleen verschillen wij aanzienlijk van inzicht met defensie wat respect en waardering voor het personeel betekent, ook vinden wij dat defensie veel te laat met zijn inzet is gekomen om realistisch te kunnen verwachten dat er op 1 januari 2021 een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord zou liggen. En daarvan is het personeel van defensie wederom de dupe.

KLIK HIER voor het verslag van de vergadering van de WGAV op 8 december. 

Meer over:
AVW