2 december 2021

Defensie-cao 2021: NEE blijft NEE

Tijdens het Sectoroverleg Defensie (SOD) van 2 december 2021 hebben onze onderhandelaars namens de ACOP aan de minister laten weten dat ons eerder uitgesproken NEE tegen datgene wat de werkgever kan en wil bieden voor een cao voor 2021 een NEE blijft. Dat is namelijk de uitkomst van de achterbanraadpleging die de AFMP, MARVER en FNV Overheid hebben gehouden. Dit zijn de bonden die samen de ACOP binnen de sector Defensie vormen. Omdat ook de andere centrales hebben laten weten NEE te blijven zeggen tegen het cao-voorstel, komt er voorlopig geen cao voor 2021.

Op 14 oktober jongstleden lieten de onderhandelaars van de ACOP al aan de werkgever weten dat het geld dat het kabinet en de minister beschikbaar stelden voor een cao voor 2021 onvoldoende was om met de ACOP tot een onderhandelaarsresultaat te komen. Vanwege het al lang lopende onderhandeltraject waren wij echter bereid om dat wat er wel mogelijk is aan jullie voor te leggen.

Representatief beeld

Die achterbanraadpleging heeft de afgelopen weken plaatsgevonden en jullie hebben zo de mogelijkheid gekregen om te vertellen wat jullie van het voorstel van Defensie vinden. Dat kon door dit te vertellen aan de kaderleden die op de werkvloer hun oor te luisteren legden, maar ook door het invullen van onze enquête. Van die laatste mogelijkheid heeft ruim 10% van jullie gebruik gemaakt, voldoende om een representatief beeld te kunnen krijgen.

Onbegrip
Over een aantal zaken waren jullie in meerderheid wel positief, zoals een eerlijkere verdeling van het geld voor het woon-werkverkeer (WWV) en het instellen van een nieuwe tijdelijke FLO-regeling voor burgers in zware beroepen. Over andere zaken waren jullie echter totaal niet te spreken. Daarbij sprongen twee zaken in het oog: er is onbegrip over een loonbod dat niet structureel de inflatie dekt en het vertrouwen in het kabinet en de werkgever is bijna volledig verdwenen.

Belangrijkste vraag
De belangrijkste vraag die wij stelden was: sluiten jullie je aan bij het eerder door de ACOP in het SOD uitgesproken NEE, of moet dat dit NEE moet worden omgezet in een JA? Het antwoord op die vraag is dat ongeveer 75% van jullie zich aansluit bij het eerder uitgesproken NEE. Dat wil overigens niet zeggen dat de overige 25% volmondig voor een JA is. Ruim 22% daarvan vindt het bod eigenlijk ook onvoldoende, maar zij vertelden ons: “Maak er toch maar een JA van, want er komt toch niet meer.”

Definitief NEE
Uiteindelijk leidde deze achterbanraadpleging ertoe dat wij hebben vastgesteld dat het eerdere NEE van de ACOP tegen deze uitkomst voor de ACOP definitief een NEE blijft. Tijdens het SOD van 2 december hebben we deze boodschap namens jullie aan de minister overgebracht. De appreciatie die daar is uitgesproken en de gedetailleerde uitkomsten van de enquête zijn bij dit artikel gevoegd en kunnen jullie zo nalezen.

Hoe verder?

De centrales hebben het formele overleg al een tijd opgeschort om druk op de werkgever uit te oefenen om meer geld voor de cao beschikbaar te stellen. De IOREO’s waren daar door ons van uitgezonderd. De minister heeft de centrales in het SOD opgeroepen om ondanks het feit dat er geen akkoord is bereikt over de cao voor 2021, het formele overleg weer te hervatten. Wij lieten de minister weten dat we de huidige situatie voorlopig handhaven en dat de centrales over zijn verzoek zullen nadenken.

Actie voeren
Omdat ook de andere centrales duidelijk hebben gemaakt dat zij NEE blijven zeggen tegen het cao-voorstel voor 2021, lijkt het erop dat we als volgende stap samen gaan actievoeren. Hierover beraden we ons nu met de andere centrales. Wij sluiten daarbij niets uit!

Meer over:
CAO
AVW