1 februari 2014

Defensiebonden bevestigd in vrees grote verschillen WUL

De gezamenlijke vakbonden bij Defensie zijn geschrokken over de berichten die binnenkomen over de negatieve effecten van de WUL op het salaris. De verschillen zijn door samenloop met andere maatregelen nog groter dan door Defensie voorgeschoteld is.

De gezamenlijke bonden hebben sinds de loonstrook beschikbaar is al vele negatieve reacties binnengekregen. De effecten van de invoering van de WUL zijn bij alle rangen merkbaar en kunnen flink oplopen. Ook bij gelijke salarissen zijn er grote verschillen. De bonden proberen nu een goed beeld te krijgen van de situatie. Wij beraden ons op verdere acties en bezwaar mogelijkheden. Wij nemen aan dat de politiek morgen (23 januari) in het Kamerdebat over de WUL haar verantwoordelijkheid neemt en dat deze acties niet nodig zullen zijn. De staatssecretaris van financiën heeft immers bij de parlementaire behandeling van de WUL aangegeven onverwachte en ongewenste effecten bij groepen Nederlanders te zullen repareren.

Stappen
De bonden dringen er op aan om niet op eigen initiatief actie te ondernemen aangezien dit uw belang en uw rechten kan schaden. Houd de website van uw bond in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de eventuele stappen die u samen met ons kunt ondernemen om dit onrecht ongedaan te maken. Uiterlijk volgende week informeren wij u verder hierover.

(22 januari 2013)

Meer over:
C&R
WUL