30 november 2018

Defensiebonden starten kort geding tegen ABP

Op 28 november heeft een deurwaarder een dagvaarding bij het ABP betekend (juridische term voor overhandigd). De defensiebonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM en de centrales van overheidspersoneel waarbij deze bonden zijn aangesloten hebben het ABP voor de rechter in Amsterdam gedaagd. Ook treedt één individuele militair op als eisende partij om deze zaak kracht bij te zetten. De behandeling van de zaak zal plaatsvinden op 17 december 2018.

Onder de vlag Actie bij Defensie (www.actiebijdefensie.nl) trekken de bonden ACOM, AFMP, MARVER en VBM samen ten strijde tegen het eenzijdig ingrijpen van het ABP in de pensioenregeling voor militairen.

Al eerder hebben we door laten schemeren dat we mogelijk ook de juridische weg zouden gaan bewandelen. De afgelopen weken is niet alleen gekeken naar de juridische mogelijkheden, maar ook naar de beste juridische weg om dit te doen. Uiteindelijk is gekozen voor een kort geding tegen het ABP. In een dergelijke procedure wordt de rechter gevraagd om een voorlopige voorziening. Een voorlopige voorziening heeft het voordeel dat een rechter redelijk snel uitspraak doet. Omdat het ABP aangeeft vanaf 2 januari 2019 een basisregeling met een middelloonkarakter te gaan uitvoeren, is onze belangrijkste eis:

“In 2019 de pensioenregeling voor militairen als een eindloonregeling uit te voeren, al dan niet door ook in 2019 de backservice-systematiek uit te voeren.”

Deze uitspraak zou de kort gedingrechter vóór 1 januari 2019 moeten doen. De zitting van de kort gedingrechter vindt plaats op maandag 17 december om 9.30 uur bij de Rechtbank Amsterdam. Rekening houdend met een periode van afweging en beoordeling door de rechter is duidelijkheid voor het nieuwe jaar ingaat haalbaar.