René Schilperoort Onderhandelaar / vicevoorzitter

Defensienota 2022: de weg naar boven is gevonden

Veel nieuws vanuit Defensie deze dagen. Gisteren werd aangekondigd dat er een arbeidsvoorwaardenresultaat ligt en vandaag is de Defensienota 2022 op de mat gevallen. Nu zijn wij als vakbond van nature erg kritisch. Dat blijven we nu en in de toekomst natuurlijk ook. De flow waarin we ons bevinden, is op dit moment erg optimistisch te noemen. Er wordt immers flink geïnvesteerd in Defensie en dat is ook terug te zien in de nieuwe Defensienota. De ambities zijn in elk geval hoog.

Natuurlijk is ambitie wat anders dan de daadwerkelijke uitvoering. Zo kun je als Defensie wel de ambitie koesteren om de voorraden van munitie te verhogen, maar als ieder land dat wil en de productie achterblijft, dan blijft het bij deze ambitieuze doelstelling.

In elk geval positief is dat nu ook het defensiepersoneel een duidelijke plek heeft in de Defensienota, die je kunt lezen via deze link. Dat was in het verleden wel eens anders. Inmiddels ligt er dan ook een compleet nieuwe salaristabel voor en worden er nog andere maatregelen getroffen om werken bij Defensie aantrekkelijk te maken. Of dat in de overspannen arbeidsmarkt voldoende is moet nog blijken, maar ook hier hebben we de weg naar boven gevonden. Het is wel van het grootste belang dat het bezoldigingsstelsel beter wordt onderhouden dan het vastgoed bij Defensie als dit straks helemaal af is.

Verder valt de nadrukkelijke Europese samenwerking op. Door de oorlog in Oekraïne is men in Europa duidelijk wakker geschrokken. Samenwerking in Europees verband is logisch en niet tegen te houden. Verzet is echt zinloos. Daarom is het voor ons als vakbond van belang dat we in deze beweging meegaan en hierbij de belangen van onze leden behartigen. We zullen in de toekomst vaker in Brussel al invloed moeten uitoefenen om aan de voorkant van besluitvorming te zitten. In die gevallen dient Den Haag slechts als nationale invulling van wat in de Belgische hoofdstad is besloten. We moeten dus een deel van onze focus verschuiven. Met onze lidmaatschap van EUROMIL doen we dat al, maar dat moet met de huidige plannen van Defensie wellicht intensiever.