13 augustus 2018

Dienstverlaters krijgen mogelijk te weinig vakantie uitbetaald

Defensiemedewerkers die om welke reden dan ook uit dienst gaan en nog vakantie over hebben, krijgen mogelijk te weinig betaald voor hun vakantieuren. Dit volgt uit jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en de Centrale Raad van Beroep.

Op dit moment moeten voor ieder vakantieuur naast de bezoldiging de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en voor militairen de VEB (vergoeding voor extra beslaglegging) betaald worden. Waarschijnlijk moeten echter ook andere structurele toelagen (zoals de TOD) en het werkgeversdeel van de pensioenpremie over de niet-genoten vakantiedagen vergoed worden.

De AFMP wil hierover een proefprocedure gaan voeren en roept leden die uit dienst gaan op om de loonstrook waarop de uitbetaling van vakantie zichtbaar is binnen de bezwaartermijn van zes weken voor te leggen. Je kunt de loonstrook sturen naar ibb@afmp.nl. Uiteraard kun je ook met je vragen bij ons terecht.

Meer over:
C&R
BVJ