16 september 2015

Doe mee aan Referendum Loonruimte-overeenkomst

Heb jij ook veel moeite met het Loonakkoord, dat tot liefst 19% pensioenverslechtering kan leiden? Laat dan je stem horen. De FNV houdt in samenwerking met de AFMP een referendum over het Loonakkoord. Heb je je geregistreerd, dan kun je vanaf woensdag 14 oktober t/m maandag 19 oktober gaan stemmen.

Deze zomer sloot het kabinet Rutte II met drie van de vier ambtenarencentrales een loonruimte-overeenkomst voor de publieke sector. De grootste ambtenarencentrale, de ACOP, verbonden aan de vakcentrale FNV, heeft niet mee onderhandeld en het akkoord als enige niet ondertekend. Zij had en heeft grote bezwaren tegen de belangrijkste afspraak: de ingreep in de pensioenvoorziening van alle 2,8 miljoen ABP-deelnemers om geld vrij te maken voor een 'loonsverhoging' voor de huidige 600.000 overheidsmedewerkers.

Verslechtering tot wel 19%!
Die ‘loonsverhoging komt voor een belangrijk deel uit uw eigen pensioen. Vooral jonge mensen kunnen de dupe worden van de ingreep in hun pensioen. Die ingreep kan leiden tot een verslechtering van hun pensioenopbouw tot wel 19 procent! Wij vinden dat het Defensiepersoneel meer waardering verdient: een goed pensioen en een goede loonsverhoging.

ABP-deelnemers opgelet!
In samenwerking met de AFMP en de andere overheidsbonden heeft de FNV het initiatief genomen om een referendum te organiseren. Het doel is alle mensen van wie de pensioenbelangen door het akkoord geraakt worden (dus alle ABP-deelnemers) de kans te geven zich over dit akkoord uit te spreken.

Persoonlijke stemcode
Geregistreerden ontvangen op woensdag 14 oktober via e-mail een stempas met een persoonlijke code waarmee ze kunnen stemmen op www.fnv.nl/referendum. Dat kan tot en met 19 oktober. Op 20 oktober wordt de uitslag bekend gemaakt. De uitkomst van het referendum is bepalend voor de verdere acties die de FNV gaat ondernemen

Meer over:
C&R