25 februari 2022

‘DVVO staat open voor onze inbreng bij doorvoeren verbeteringen’

Kolonel Merlijn Heiligers, sinds 14 januari de nieuwe commandant van de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie, staat open voor de inbreng en ideeën van de AFMP om de bestaande problemen binnen deze organisatie uit de wereld te helpen. Nadat wij als bond vorig jaar concludeerden dat er bij de DVVO een gebrek is aan capaciteitsmanagement, vormt zijn positieve grondhouding een prima uitgangspunt om verbeteringen op dit terrein te bewerkstelligen. Zo luidt de conclusie van Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP, na zijn bezoek donderdag aan de DVVO en zijn overleg daar met kolonel Heiligers.

Verleden jaar deden wij jou onder meer in onze maandelijkse nieuwsbrief nog uitgebreid verslag van de problemen bij de DVVO, die onder meer naar voren kwamen uit een kort, maar grondig onderzoek. Dit onderzoek toonde aan dat deze organisatie zich niet houdt aan een aantal wettelijke verplichtingen en dat hierdoor de rechten van de medewerkers in Soesterberg worden aangetast.
Zo volgt de DVVO de verplichting niet op in het kader van de arbeidstijdenwetgeving, laat zij rechtmatige toekenningen in de vorm van toelages en vergoedingen achterwege en voldoet zij niet aan verplichtingen voortkomend uit de Arbeidsomstandighedenwet. Belangrijkste conclusie verleden jaar was dat er bij de organisatie een gebrek is aan capaciteitsmanagement.

Expertise

Na een online meeting met de voorgaande DVVO-commandant kolonel Dobben in december 2021 vanwege het coronavirus, had Arjen afgelopen donderdag een plezierige face-to-face ontmoeting met kolonel Heiligers, de nieuwe commandant van de DVVO.
“Tijdens de eerdere online sessie beloofde kolonel Dobben dat hij aan de slag zou gaan met het doorvoeren van verbeteringen, maar dat hij even wat tijd en ruimte nodig had om dit ook daadwerkelijk te gaan doen,” verduidelijkt Arjen. “Toen ik na wat langere tijd nog altijd niets van hem had gehoord, vroeg ik hem per mail hoe de zaken ervoor stonden. Hij liet toen weten dat hij voor de toegezegde verbeteringen wilde gaan werken langs de lijnen van een nieuw opgestelde nota. Ik antwoordde hem dat de nota hiervoor een aardige opzet was, maar dat hierin niets stond vermeld over professioneel capaciteitsmanagement. Ik benadrukte vervolgens dat capaciteitsmanagement niet de expertise was van de DVVO en dat wij de organisatie vanuit onze expertise verder wilden helpen op dit gebied.”

Positieve ontwikkeling
Uiteindelijk gaf de nieuwe commandant bij Arjen aan dat hij de AFMP graag wil betrekken bij het doorvoeren van verbeteringen en gebruik wil maken van onze expertise als het gaat om capaciteitsmanagement.
“Hij liet weten dat hij onze suggesties hiervoor de komende tijd ‘smart’ wil gaan maken om deze uiteindelijk in de praktijk te kunnen doorvoeren,” vertelt Arjen. "De basis van alle verbeteringen moet in mijn ogen de invoering van een verplicht werkrooster zijn. Mijn voornaamste adviezen aan de DVVO zijn: zorg dat je alle werkzaamheden in beeld hebt, bekijk wat de historie van de werkbelasting is, ga uit van ¾ van de werkbare capaciteit, breng dat allemaal bij elkaar en verdiep je in de mogelijkheden en onmogelijkheden. De welwillende houding van de DVVO-commandant ten opzichte van deze ideeën is een positieve ontwikkeling en een prima uitgangspunt om daadwerkelijk op korte termijn iets bij de DVVO te bereiken.”

Meer over:
AVW