8 maart 2023

Eerste waardevolle feedback voor avw-agenda burgerpersoneel

De eerste avw-bijeenkomst voor burgermedewerkers afgelopen dinsdag in de Kromhoutkazerne in Utrecht is succesvol verlopen. Een twintigtal burgermedewerkers brainstormde, verdeeld over drie groepen, over de belangrijkste onderwerpen die op de specifiek op hen gerichte arbeidsvoorwaardenagenda moeten komen te staan. Zij lieten hun gedachten gaan over aspecten als loon- en loopbaanontwikkeling, plaats- en tijdsonafhankelijk werken en loopbaanbeleid en opperden volop interessante ideeën hierover. Zodra wij hun eerste suggesties in kaart hebben gebracht, brengen wij deze onder de aandacht via onze website en onze ledenapp.

Op dinsdag 21 maart vindt de tweede avw-bijeenkomst voor burgermedewerkers plaats in vergaderzaal 101 van gebouw 31 van de Frederikkazerne in Den Haag, op dinsdag 28 maart in ruimte MFR2 van gebouw 262 van Vliegbasis Woensdrecht in Hoogerheide en op donderdag 13 april in de Admiraliteitszaal, gebouw Albatros van de Nieuwe Haven in Den Helder.
De drie resterende bijeenkomsten starten om 10.30 uur en duren maximaal twee uur. De inloop is steeds vanaf 10.00 uur.  Wil jij één van de drie resterende bijeenkomsten bijwonen? Dan kun je gewoon langskomen en jouw stem laten horen! Je hoeft je niet aan te melden van tevoren. Maar wil je wel jouw naam en e-mailadres achterlaten bij de bijeenkomst? Dan sturen wij jou later de uitkomsten!

Goed gevoel
Arjen Rozendal, die als sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP de eerste avw-bijeenkomst voor burgermedewerkers in Utrecht in goede banen leidde, kijkt met een goed gevoel hierop terug. “Uiteindelijk woonden ongeveer twintig mensen de bijeenkomst bij. Als AFMP hadden we misschien op een iets hogere opkomst gerekend, maar voor een eerste bijeenkomst zijn we zeker niet ontevreden. Inhoudelijk verliep deze prima. In drie overzichtelijke groepen brainstormden de burgermedewerkers over de onderwerpen die niet mogen ontbreken op hun toekomstige arbeidsvoorwaardenagenda." 
Als ‘spreekstalmeester’ droeg Arjen verschillende stellingen en onderwerpen aan, waarover zij vervolgens met elkaar in gesprek gingen. "Een vraag waarop zij een antwoord probeerden te formuleren was bijvoorbeeld welke vorm hun loonontwikkeling moet krijgen: een loonstijging in percentage voor iedereen of een loonstijging met een vast bedrag? Op dit moment ben ik druk doende om de beste aangedragen ideeën te selecteren en op papier te zetten. Iedere deelnemer die zijn e-mailadres heeft achtergelaten, krijgt alle feedback toegestuurd. Deze vind je ook snel terug op onze website en in onze app.”

Out-of-the-box

Een belangrijk leerpunt voor de deelnemers aan de drie nog resterende avw-bijeenkomsten voor burgermedewerkers is, zo benadrukt Arjen, om nog meer out-of-box te denken over hun arbeidsvoorwaardenagenda. “Tijdens de eerste bijeenkomst hoorde ik van enkele deelnemers dat zij vrezen dat bepaalde ideeën nooit de goedkeuring zullen krijgen van Defensie en van bijvoorbeeld hun leidinggevende.
Om echt een waardevolle agenda te kunnen samenstellen, is het echter belangrijk dat toekomstige deelnemers al hun terughoudendheid en angst overboord gooien en volop vernieuwende suggesties hiervoor opperen.
Alleen met stevige arbeidsvoorwaardenplannen voor burgerpersoneel kan de AFMP namelijk flink aan de boom schudden bij Defensie.”