23 januari 2020

Eindelijk opleidingsbudget voor burgers

Burgermedewerkers bij Defensie kunnen eindelijk rekenen op een individuele opleidingsaanspraak met bijbehorend budget. Dit budget geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. De maatregel is onderdeel van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020, waarvan de regelgeving nog moet worden geformaliseerd.

Deze maatregel komt er op neer dat per 1 januari 2020 een eenmalige opleidingsaanspraak ter waarde van maximaal 4000 euro wordt toegekend. De aanspraak gaat daarmee gefaseerd gelden voor burgerpersoneel dat twee jaar of langer in dienst is. De gefaseerde opbouw is 500 euro per jaar tot een maximum van 4000 euro.

Aanvraag
Burgermedewerkers kunnen hiervoor tot vijf jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd een aanvraag indienen. Selfservice ondersteunt het opgebouwde persoonlijk opleidingsbudget en de opleidingsaanvraag volledig. Je kunt deze beide vinden via Selfservice – Opleiding en Kwalificeren – Opleidingsplan - tabblad ‘Individueel Opleidingsplan en Persoonlijk opleidingsbudget’. Voordat je een opleiding aanvraagt, moet je als burgermedewerker eerst afspraken maken met jouw leidinggevende. De employabilitybegeleider kan daarbij helpen. Samen bepalen jullie de opleidingsperiode, -faciliteiten en -mogelijkheden.

Loopbaanmogelijkheden
Met de invoering van het individuele opleidingsbudget loopt Defensie vooruit op de formalisering van de regelgeving, die is verbonden aan het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020. Dit budget vormt een aanvulling op de bestaande artikelen voor loopbaanmogelijkheden, die zijn gericht op de ontwikkeling van burgermedewerkers.

Leermiddelen
Naast de opleidingskosten zelf komen studieboeken en verplichte leermiddelen in aanmerking voor vergoeding. Ondersteunende duurzame goederen, zoals een duik- of motorpak, sportabonnementen of de kosten voor de aanvraag van een rijbewijs, die tijdens en na de opleiding een hoge waarde houden voor privégebruik, worden niet vergoed. Ook computerapparatuur komt niet in aanmerking voor vergoeding. Eventuele reiskosten mogen wel worden gedeclareerd en worden niet in mindering gebracht op het opleidingsbudget.

BCO AV-akkoord
Is de regeling op jou als burgermedewerker niet van toepassing en ben je op grond van jouw individuele situatie van mening dat je door de gemaakte keuzes in het avw-akkoord 2017-2018 gezien die situatie onevenredig benadeeld wordt? Dien dan een opleidingsaanvraag in, waarin je de Bijzondere Commissie AV-akkoord 2017-2018 tevens verzoekt om hierover een advies uit te brengen. De reden waarom je vindt dat je benadeeld wordt moet je wel goed onderbouwen met feiten en argumenten.