13 februari 2014

Enorme verlaging UKW en pensioen

De afgelopen dagen wordt de AFMP overstelpt met berichten van verontruste leden. Bij hen valt de netto UKW-uitkering of het pensioen in januari 2013 als gevolg van de WUL enorm veel lager uit.

Naar aanleiding van de brief van Defensie over de gevolgen van de WUL voor actieve militairen begon bij ons het besef te ontstaan dat de invoering van de WUL en andere fiscale maatregelen ook effecten konden hebben op de inkomsten van UKW-ers en gepensioneerden. Ondanks dat dit wellicht niet altijd duidelijk is gebleken, hebben wij dit meegenomen in onze WUL-discussies.

Nu wij de daadwerkelijke bedragen onder ogen krijgen, zijn wij enorm geschrokken van de omvang van de inkomensachteruitgang. Deze treft niet alleen de voormalige defensiemedewerkers, maar ook vele andere (pre)gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden in Nederland.

Onfatsoenlijk
De AFMP vindt het ronduit onfatsoenlijk dat wettelijke maatregelen die vrijwel budgetneutraal zouden worden ingevoerd, nu zo’n beslag leggen op groepen Nederlanders die toch al vaak in de hoek zitten waar de klappen vallen. Bij de discussie over het budgetneutrale karakter van de WUL wordt door Financiën gebruik gemaakt van het adagium dat er winnaars zijn en verliezers door de invoering van deze wet. Onder onze leden zullen we in ieder geval geen winnaars tegenkomen naar aanleiding van deze wet.

Wij zijn samen met collega-vakbonden aan het inventariseren wat de exacte gevolgen voor deze groepen zijn en beraden ons over welke stappen wij kunnen nemen. Wij verwachten u op korte termijn via onze website nader hierover te kunnen berichten.