3 september 2019

Extra Bondsvergadering op woensdag 2 oktober

Het Algemeen Bestuur van de Algemene Federatie van Militair en Burger Personeel (AFMP) brengt onder de aandacht van de leden dat op woensdag 2 oktober 2019, aanvang 14.30 uur, een extra Bondsvergadering (BV) wordt gehouden op het hoofdkantoor in Utrecht. In deze BV worden de leden vertegenwoordigd op de wijze als omschreven in artikel 21 lid 3 van de statuten van de vereniging. Alleen afgevaardigden hebben stemrecht (artikel 25 lid 1 van de statuten). Op de agenda onder andere de benoeming van een nieuw Algemeen Bestuurslid.

De vergaderstukken kunnen bij de hoofden van de sectoren of het secretariaat van de vereniging (info@afmp.nl) opgevraagd worden. Klik hier voor de agenda.

Meer over:
Vereniging