20 november 2015

FNV-demonstratie meer koopkracht voor ouderen

Aanstaande dinsdag 24 november demonstreert de FNV in Den Haag voor een verbetering van de koopkracht van (vervroegd) gepensioneerden in 2016. Ook senior-leden van de AFMP zijn daarbij van harte welkom. Uw reiskosten kunt u vergoed krijgen op basis van een in Den Haag verkrijgbaar (en ter plekke in te leveren) declaratieformulier van FNV Veiligheid.

De inkomenspositie van ouderen kachelt achteruit. Enerzijds doordat de waardedaling van hun pensioenuitkeringen door de inflatie al jarenlang niet meer wordt gecompenseerd. Anderzijds doordat er steeds hogere eigen bijdragen worden gevraagd voor bijvoorbeeld zorgvoorzieningen en ook de huren de afgelopen jaren flink zijn gestegen.

Het kabinet is van plan de kloof tussen werkenden en gepensioneerden op inkomensgebied nog verder te vergroten. Zo wil men de fiscale ouderenkorting afschaffen, met als gevolg dat senioren meer belasting gaan betalen. De strengere eisen die het kabinet wil stellen aan de financiƫle gezondheid van pensioenfondsen leiden ertoe dat de waardedaling van de pensioenen door de inflatie ook de komende tien jaar niet zal gecorrigeerd. Ook de stijging van de eigen bijdrage in de zorgkosten met 0,75 procent raakt vooral senioren, net als de dreigende afschaffing van de ouderentoeslag in Box 3 van de inkomstenbelasting.

De FNV heeft zijn arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2016 vastgesteld en gaat de CAO-onderhandelingen in met een eis van drie procent koopkrachtverbetering. De FNV wil die verbetering ook voor de senioren. Daarom voeren we actie voor de volgende eisen.

- Geen verhoging van de zorgpremie;
- Geen buitensporige huurstijgingen;
- Behoud van de fiscale ouderenkortingen;
- Aanpassing van de pensioenen aan de prijsstijgingen.

Laat zien dat u als postactief lid van de AFMP deze eisen steunt. Kom ook naar Den Haag op dinsdag 24 november! De actie is als volgt opgebouwd:

> Vanaf 10.30 uur: verzamelen op de Lange Vijverberg in Den Haag
> Tussen 11.15 en 11.45 uur: optocht langs de Tweede Kamer naar het Spuiplein
> Tussen 11.45 en 14.30 uur: programma in verwarmde tent op Spuiplein

Zoals gezegd: uw reiskosten worden vergoed op basis van een in Den Haag verkrijgbaar declaratieformulier van FNV Veiligheid. Let op: dat formulier moet u ter plekke invullen en inleveren. Achteraf declareren is helaas niet mogelijk.

Meer over:
Pensioen
BVJ