11 juni 2020

FNV-webinar uitwerking pensioenakkoord

Op donderdag 11 juni presenteert de FNV vanaf 20.00 uur een webinar over de voortgang bij het uitwerken van het pensioenakkoord van juni 2019. Meld je aan via onderstaande link en je kunt vanavond de vraaggesprekken en discussies thuis of vanaf een andere plek meemaken via internet.

KLIK HIER om deel te nemen aan het pensioenwebinar.

In juni vorig jaar bereikten de vakbeweging, de werkgevers en het kabinet Rutte-III een landelijk akkoord over de vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel. Een operatie die ervoor moet zorgen dat we ook in de toekomst een solidair en eerlijk pensioen voor iedereen in Nederland kunnen blijven opbouwen.

De afgelopen maanden is er veel tijd en energie gestoken in het uitwerken van de vele gemaakte afspraken. De FNV wil zijn leden en andere geïnteresseerden daar graag over bijpraten. Dat zal gebeuren door FNV-vicevoorzitter en pensioenonderhandelaar Tuur Elzinga (op de foto rechts met rode sjaal, tegenover minister Koolmees van Sociale Zaken), aan wie je ook live vragen kunt stellen.