10 oktober 2023

'Bij Defensie heerst een goede teamgeest'

De 28-jarige Gavin Bruggeman is Algemeen Militair Arts in opleiding bij de Koninklijke Landmacht. Eind vorig jaar sloot hij zich op advies van een marechaussee als lid aan bij de AFMP. In een interview gaat hij in op de meerwaarde van zijn lidmaatschap. "Ik vind het een fijn idee dat ik in de toekomst bij jullie kan aankloppen als ik tegen problemen aanloop waarover ik zelf geen kennis heb."

Hoe werd je in december 2022 AFMP-lid?
De aanleiding hiervoor was dat er van alles mis was met mijn veiligheidsonderzoek om te kunnen beoordelen of ik geschikt was voor mijn werk als militair arts. Ik werd gebeld door de kapitein van mijn opleidingspeloton. Die liet me weten dat ik ontslagen zou worden, omdat dit onderzoek zou aantonen dat ik ongeschikt was. Een marechaussee bij de SPEC-opleiding van de KMA adviseerde me toen om als militair AFMP-lid te worden. Bij het oplossen van mijn problemen kon ik volgens haar dan rekenen op goede hulp van de AFMP. Zelf was ze al AFMP-lid. Ik besloot me toen ook in te schrijven als lid.

Kon je de problemen direct oplossen?

Ja, gelukkig kon ik mijn problemen zelf oplossen. Al snel bleek dat voor mij het verkeerde veiligheidsonderzoek was aangevraagd. Vervolgens vulde ik de vragenlijst van het juiste onderzoek in en was alles binnen twee weken geregeld. Uiteindelijk had ik de hulp van de AFMP dus toch niet nodig. Ik vind het een fijn idee dat ik in de toekomst bij jullie kan aankloppen als ik tegen problemen aanloop waarover ik zelf geen kennis heb.
  
Wat is volgens jou de meerwaarde van jouw lidmaatschap?
Na mijn inschrijving ben ik me meer in de AFMP gaan verdiepen. Het sprak mij erg aan dat de AFMP de grootste Nederlandse militaire vakbond is, die bovendien is aangesloten bij de FNV. Hoe meer leden je hebt, des te gerichter je namelijk kunt strijden voor de belangen van Nederlandse militairen en hoe meer invloed je op Defensie kunt uitoefenen. 

Welke stappen zette je inmiddels om militair arts te worden?
In augustus 2022 startte ik met mijn twee jaar durende opleiding tot Algemeen Militair Arts. Verder volgde ik onder meer de verkorte specialistenopleiding bij de KMA. Daar leerde ik hoe het is om militair te zijn en tegen welke uitdagingen je in dit werk kunt aanlopen. Onlangs rondde ik mijn stage van een half jaar bij een civiele huisartsenpraktijk af. Die stage vond ik leuk, maar ik merkte wel dat ik de toekomst niet in een praktijk in de burgermaatschappij aan de slag wil.

Wat spreekt je aan in het werken bij Defensie?
Bij Defensie heerst, in tegenstelling tot mijn ervaringen in de civiele beroepspraktijk, een goede teamgeest en een open sfeer, waarin je volop de gelegenheid hebt om je eigen carrièrepad te kiezen. Vriendjespolitiek bestaat niet en er is altijd wel een collega die iets voor jou wil of kan betekenen.

Dit interview is gepubliceerd op de achterpagina van de op 27 september verschenen editie van ons ledenmagazine OpLinie. De complete versie van dit nummer kun je ook lezen via onze website of ledenapp. 

Meer over:
Vereniging