8 januari 2019

Geboorteverlof verruimd naar een week

Vanaf 1 januari 2019 krijgen partners recht op een werkweek doorbetaald geboorteverlof in plaats van twee dagen. Ook het pleeg- en adoptieverlof wordt vanaf dan verruimd. Vanaf 1 juli 2020 komt er ook nog een recht op aanvullend geboorteverlof van vijf weken. We zijn erg blij met de uitbreidingen, maar hebben nog wel enkele kanttekeningen.

Half november heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Onlangs ontvingen wij het bericht van Defensie dat de maatregelen uit de WIEG rechtstreeks worden overgenomen in de regelingen bij Defensie, zowel voor militairen als voor burgermedewerkers.

Al het defensiepersoneel krijgt daardoor vanaf 1 januari 2019 recht op volledig doorbetaald geboorteverlof van maximaal eenmaal de arbeidsduur van een week. Dat geboorteverlof kan je opnemen binnen vier weken, gerekend vanaf de eerste dag na de bevalling van je partner. Voor de dag van de bevalling zelf blijft uiteraard het buitengewoon verlof gelden zoals dit nu al in de regelingen staat.

Hopeloos achter
Het geboorteverlof van een werkweek komt in de plaats van het huidige tweedaagse kraamverlof. Met die twee dagen liep Nederland hopeloos achter op vele andere landen. Het zelfde gold voor het pleeg- en adoptieverlof in Nederland. Wij zijn dan ook erg blij dat ook dit verlof wordt verruimd van vier naar zes aangesloten weken.

Verder uitgebreid
Op basis van de WIEG wordt het geboorteverlof vanaf 1 juli 2020 nog verder uitgebreid. Na het hierboven genoemde geboorteverlof (maximaal een werkweek) krijg je dan ook nog recht op aanvullend geboorteverlof van maximaal vijf werkweken. Dit aanvullend geboorteverlof moet je opnemen binnen zes maanden na de bevalling. Tijdens die aanvullende vijf weken krijg je geen 100% loon doorbetaald, maar heb je recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van je salaris. Deze uitkering vraagt de werkgever voor je aan en wordt betaald vanuit de werkgeverspremies.

De FNV heeft tijdens de totstandkoming van de WIEG, mede namens de AFMP, flink gepleit voor een volledige betaling van de vijf weken aanvullend geboorteverlof voor op zijn minst de lagere inkomens. Niet iedereen kan immers zo maar 30% van zijn loon missen. Helaas is dit niet in de wet terecht gekomen. Wel is het mogelijk gemaakt om de 70% via de CAO-tafel aan te vullen. Wij zullen dit dan ook zeker gaan bespreken met Defensie. Anders wordt het aanvullend geboorteverlof alleen toegankelijk voor de 'rijkere' collega’s en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Meer over:
C&R
AVW