René Schilperoort Onderhandelaar / vicevoorzitter

Geen eenvoudige opgave

Wie de afgelopen weken het nieuws volgde, constateerde ongetwijfeld dat het pensioenakkoord weer in het middelpunt van de belangstelling staat. Een akkoord dat onder andere de FNV, de vakcentrale waarbij de AFMP is aangesloten, een paar jaar geleden met het kabinet sloot. Aanleiding voor de grote interesse is de behandeling van de pensioenwet die door dit akkoord nu wordt aangepast en besproken in de Tweede Kamer.

Misschien vragen jullie je af waarom ik een pensioenonderwerp aansnijd. Veel actieve defensiemedewerkers zien dit onderwerp namelijk als een ver-van-mijn-bed-show, dat vooral belangrijk is voor de mensen die al pensioen ontvangen of daar dichtbij zitten. Niets is echter minder waar. Het is óók van belang voor jou en je collega’s om later van een goed pensioen te zijn verzekerd.
In alle nieuwsberichten zie ik de nodige zin en onzin voorbijkomen, zowel van voor- als tegenstanders van het eerder gesloten pensioenakkoord. Eén van de onwaarheden die ik regelmatig lees, is dat jullie als deelnemers geen enkele zeggenschap hebben over de overgang van jullie pensioenen naar dat nieuwe stelsel. Dat is namelijk niet waar. Het klopt dat je als individu straks niet zelf kunt bepalen of jouw eigen pensioen hierin meegaat. Gezamenlijk als AFMP-leden hebben jullie hierover echter nog alles te zeggen.

Als onderhandelaar namens de AFMP ben ik samen met de onderhandelaars van de andere bonden al maandenlang over het nieuwe pensioencontract in gesprek met de onderhandelaars van Defensie. Dat doe ik voor de militaire regeling. Enkele collega’s van andere sectoren die lid zijn van de ACOP, de overheidscentrale waarvan de AFMP deel uitmaakt, zijn namens onze centrale onderhandelaar op pensioengebied voor de burgerregeling en voeren hierover het overleg in de Pensioenkamer van de raad voor het overheidspersoneel. Binnen het ACOP-bestuur hebben we regelmatig contact om ervoor te zorgen dat zaken gelijk oplopen en goed worden afgestemd.
Voor de uitwerking van die nieuwe regelingen is een heel traject uitgestippeld. De afgelopen maanden zijn we allereerst begonnen met het inventariseren van wat er nu allemaal aan regelingen op pensioengebied is en wat ervoor nodig is om dit alles straks een plek te geven in de nieuwe regelingen. Daarbij kijken we ook naar de door Defensie zelf uitgevoerde regelingen, zoals het Militair InvaliditeitsPensioen (MIP). Dit doen we vanwege de bijzondere positie van de militair.  

Deze inventarisatiefase is onlangs afgerond. Voor de militairen is die besproken in het formele overleg van de werkgroep Postactieven en voor de burgerregeling in de Pensioenkamer. Tijdens deze overleggen kregen we een akkoord om over te gaan naar de volgende fase. De afgelopen weken startten we daarom met de uitwerking van de contouren van de nieuwe regeling. Als alles volgens plan verloopt, dan moeten we hiermee in het voorjaar van 2023 klaar zijn.

Ik houd wel een slag om de arm, want het zal niet de eerste keer zijn dat de politiek zand in de trajectmotor strooit. Uiteraard vindt er dan, zoals jullie van ons gewend zijn als er belangrijke beslissingen over rechtspositionele aanpassingen moeten worden genomen, een achterbanraadpleging plaats voordat wij als AFMP akkoord gaan met die nieuwe regelingen. Datgene wat we hebben uitgedacht, leggen we aan jullie voor en verduidelijken we. We vragen dan ook weer of wij namens jullie akkoord mogen gaan of niet. Dat doen we voor de militaire regeling die wij in het SOD uitwerken én voor de burgerregeling waarover in de Pensioenkamer wordt gesproken.

Zijn er dan geen knelpunten? Natuurlijk, die zijn er genoeg! Daarom kost de uitwerking van de nieuwe regelingen behoorlijk wat tijd. Deze worden pas over enkele jaren definitief. Een fors knelpunt zijn bijvoorbeeld de pensioenen voor militairen van vóór 1 juni 2001, die nu nog via de begroting van Defensie worden gefinancierd. Hiervoor moet een oplossing worden gevonden, voordat we die kunnen invaren in het nieuwe stelsel. Hiermee is veel geld gemoeid en het is daarom geen eenvoudige opgave. Ik ben ervan overtuigd dat we voor alle knelpunten een oplossing vinden. Dit zal ervoor zorgen dat mensen bij de overgang naar het nieuwe stelsel niet tekort worden gedaan. Natuurlijk blijven wij jullie op de hoogte houden van alle pensioenontwikkelingen. Houd hiervoor vooral onze website, onze ledenapp, onze nieuwsbrief en OpLinie in de gaten!

Klik op de onderstaande links voor meer informatie: 


Contouren nieuw pensioencontract 

Brief nieuw pensioencontract

Herziening pensioenstelsel - premie pensioenstelling militairen

Herziening pensioenstelsel - regulier nabestaandenpensioen militairen

Informatie & planning overleg inzake gevolgen nieuwe pensioenstelsel voor militairen

Rapportage herziening pensioenstelsel - Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit militairen

Rapportage herziening pensioenstelsel - nabestaandenpensioen militairen