30 juli 2019

Grote meerderheid leden zegt 'Ja' tegen nieuwe cao

Van de leden van de AFMP, MARVER en FNV Overheid zegt 88 procent 'Ja' tegen het op 2 juli bereikte cao-resultaat. Dat meldde de onderhandelaar van de ACOP tijdens het SOD op 30 juli aan minister Bijleveld van Defensie. Ook een grote meerderheid van de leden van de andere in het overleg vertegenwoordigde centrales bleek met het resultaat in te stemmen. Daarmee werd het een definitief cao-akkoord, dat de werkgever en vertegenwoordigers van de centrales op 30 juli hebben ondertekend.

De afgelopen weken is er in het hele land uitleg gegeven over de nieuwe cao. Bovendien hebben, zoals dat binnen de AFMP, MARVER en FNV Overheid gebruikelijk is, de kaderleden op de werkvloer de meningen, gevoelens en gedachten van de leden verzameld. De uitkomst daarvan maakten de kaderleden tijdens een gezamenlijke bijeenkomst kenbaar aan de besturen van de AFMP, MARVER en FNV Overheid, die bij de Algemene Centrale van Overheidspersoneel (ACOP) zijn aangesloten.

Voor de definitieve standpuntbepaling konden de besturen en de kaderleden ook nog beschikken over de uitkomst van de enquête die de afgelopen periode onder de leden is gehouden. In totaal vulden 4747 leden die enquête in. Dat is ongeveer 22% van het totaal aantal leden van de ACOP bij de sector Defensie en voldoende om representatief te mogen worden genoemd. Hieruit blijkt dat 88% van de leden 'Ja' zegt tegen de cao. Ook maakt de enquête duidelijk dat er wat deze keuze betreft geen grote verschillen zitten bij onze leden tussen de verschillende groepen en leeftijdscategorieën.

Kritische kanttekeningen
Tijdens het SOD plaatste onze onderhandelaar nog wel de nodige kritische kanttekeningen namens onze leden. Het massale 'Ja' wil namelijk nog niet zeggen dat met het afsluiten van deze cao het vertrouwen in de werkgever is hersteld. Daar is nog wel wat meer voor nodig. Veel leden zien dit resultaat als een eerste stap in de goede richting en er moeten nu snel meer stappen volgen.

De leden hebben daarbij ook zeker zorgen over de invoering van een nieuw loongebouw. Daarnaast heerst er onder veel leden nog de nodige scepsis of de werkgever wel zal doen wat zij heeft afgesproken. Gezien het verleden heeft de werkgever wat dat betreft niet het voordeel van de twijfel bij onze leden. Die boodschap is nadrukkelijk onder de aandacht van de minister gebracht. Ook is een oproep gedaan om vooral prioriteit te geven aan de zaken die voor het personeel van belang zijn.

Schouders eronder
In het SOD is in de richting van de werkgever nog een keer benadrukt dat het erg belangrijk is om samen met de bonden de schouders eronder te zetten en ervoor te zorgen dat we op tijd een nieuw loongebouw en een nieuw personeelssysteem aan onze leden kunnen voorleggen.

Meer over:
AVW