5 juni 2023

Hof wijst vorderingen in hoger beroep rond koppelpremie af

Het gerechtshof in Den Haag heeft alle vorderingen van de groep militairen afgewezen in het hoger beroep rond de procedure van de koppelpremie. Nadat wij onlangs aankondigden dat het arrest hierover opnieuw was aangehouden tot 2 augustus, kwam het gerechtshof nu al tot de conclusie dat er van 2004 tot en met 2018 steeds een basis was voor de premie-opslagen en dus voor het meerdere keren inhouden van de opslag op hun pensioenpremies. Zij hebben volgens het hof daarom geen recht op een schadevergoeding. De advocaat van de militairen, onder wie een lid van de AFMP, reageert teleurgesteld op dit arrest.

De kantonrechter oordeelde op 26 mei 2021 dat de koppelpremie terecht werd ingehouden op hun loon. Aanleiding voor deze zaak was de opslag op de pensioenpremie voor militairen. Volgens de advocaat werd over een aantal jaren tussen 2004 en 2018 teveel aan premie ingehouden en hadden de militairen daarom recht op een schadevergoeding. Defensie betoogde dat alle inhoudingen in overeenstemming waren met wet- en regelgeving en met de bijbehorende pensioenovereenkomsten en -reglementen. In januari vorig jaar stelde de AFMP hoger beroep in tegen de uitspraak van de kantonrechter. In zijn arrest heeft het gerechtshof in Den Haag dit vonnis nu bekrachtigd.

Hoe nu verder?
Hoe nu verder? Tegen het arrest van het hof staat (binnen drie maanden) cassatieberoep bij de Hoge Raad open. De Hoge Raad beperkt zich in cassatie echter tot de beantwoording van rechtsvragen en de beoordeling of de overwegingen van het hof voldoende begrijpelijk zijn. Niet elke zaak is hiervoor dus geschikt. De komende tijd onderzoeken we of het in stellen van een cassatieberoep in deze zaak voldoende kans van slagen heeft. Nadere informatie volgt.

Meer over:
Pensioen