8 december 2021

Hoge Raad: Defensie moet alle schade chroom-6-slachtoffers vergoeden

De Hoge Raad heeft dinsdag een arrest gewezen dat belangrijk is voor slachtoffers van chroom-6 die bij Defensie werken of werkzaam waren. Deze bevestigt het oordeel van het hof dat de werkgever hiervoor aansprakelijk is. Dit betekent dat Defensie, naast de al betaalde (coulance-)uitkering, alle schade van de slachtoffers moet vergoeden.

Het arrest is vooral een opsteker voor slachtoffers met een ziekte of aandoening die op de lijst van het RIVM staat. Voor deze slachtoffers lijkt de aansprakelijkstelling een ‘inkopper’ te worden. Bij de groep met een niet of niet meer op de RIVM-lijst vermelde ziekte of aandoening is nader onderzoek nodig. Ook voor deze groep zal de AFMP zich volop inspannen om de aansprakelijkheid rond te krijgen.
In dit artikel van 30 november op onze website kun je lezen wat de AFMP voor je kan betekenen als je ziek bent geworden door chroom-6. Ben je slachtoffer van chroom-6 en wil je door ons worden bijgestaan? Neem dan contact met ons op via info@afmp.nl.

Meer over:
Chroom-6