6 februari 2024

Hoger beroep functiebeschrijving militair gegrond verklaard

De Centrale Raad van Beroep (CRvB), de hoogste rechter voor militairen, verklaarde recent het hoger beroep van een bij de AFMP aangesloten militair gegrond die het oneens was met zijn vastgestelde functiebeschrijving. Hiermee zette de CRvB een streep door het eerdere oordeel van de rechtbank Den Haag dat diens uitspraak onjuist was.

De militair verrichtte jarenlang meer werkzaamheden dan in zijn functiebeschrijving waren vastgelegd. Daarom verzocht hij Defensie om een herziening van zijn functiebeschrijving en om een bijbehorende aangepaste waardering. Samen met zijn leidinggevende formuleerde hij een concept-functiebeschrijving, die echter niet werd overgenomen. In overleg met P&O stelde de lijnmanager een geactualiseerde functiebeschrijving op en vroeg het Dienstencentrum Organisatie & Formatie om hierover een advies te geven.  

Ander oordeel

Vervolgens stelde Defensie de functiebeschrijving en -waardering bij besluit vast. Hierbij kreeg de militair echter geen hogere rang toegekend en daarom ging hij in bezwaar. Zijn tegen de waardering gerichte bezwaar werd aangehouden. Voordat de functie kon worden gewaardeerd, moest namelijk eerst overeenstemming worden bereikt over de functiebeschrijving. Nadat het bezwaar tegen de vastgestelde functiebeschrijving ongegrond werd verklaard, ging de militair dus in beroep bij de rechtbank in Den Haag. Die kwam tot de uitspraak dat zijn beroep ongegrond was. Uiteindelijk kwam de CRvB dus tot een ander oordeel. De hoogste militaire rechter concludeerde dat de feitelijk door de militair verrichte werkzaamheden niet in de functiebeschrijving waren opgenomen. Zij kwalificeerde dit als onjuist en verklaarde zijn beroep daarom gegrond.

Meer over:
AVW