2 juni 2021

Kantonrechter: ‘Koppelpremie terecht ingehouden op loon’

De koppelpremie is terecht ingehouden op het loon van militairen. Deze uitspraak deed de kantonrechter op 26 mei in een rechtszaak die een groep militairen, onder wie leden van de AFMP, had aangespannen tegen Defensie. De inzet van deze rechtszaak was de sinds 2004 meerdere keren ingehouden opslag op de pensioenpremie voor militairen.

In een uitgebreid vonnis verduidelijkte de kantonrechter waarom zij de vordering van de militairen afwees. Zij benadrukte dat over de hoogte van de verschuldigde premies jaarlijks afspraken met Defensie zijn gemaakt. Deze afspraken zijn bindend voor alle betrokkenen en kunnen naderhand niet worden opengebroken. De mede door de AFMP ingeschakelde advocaat van de militairen gaat zich de komende tijd buigen over mogelijke gronden voor een hoger beroep. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij jou hier direct over.

Meer over:
Pensioen
BVJ