Arjen Rozendal Sectorhoofd Marine / Burgerpersoneel

Knollen en citroenen

Vier OPCO-commandanten pleiten in alle openheid voor een verhoging van het defensiebudget. Dit is terecht en broodnodig. Maar niemand die de boodschap hoort of wil horen. ‘Wij laten onze Defensie structureel links liggen,’ is de eerste zin van het manifest ter versterking van onze Defensie, afkomstig van het burgerinitiatief Psst. Maar er is ook niemand die deze boodschap hoort of wil horen.

Dit wordt geïllustreerd door het feit dat de online petitie sinds 21 januari slechts 68701 keer is ondertekend. Dat komt neer op ongeveer één handtekening per defensiemedewerker, wat betekent dat niet eens het thuisfront bereid is gevonden een krabbel onder de petitie te zetten!

Door jarenlange, zeer ingrijpende bezuinigingen kampt Defensie met een gebrek aan materieel, onderdelen en personeel. Met name bij het militair personeel is er een schreeuwend tekort. Maar dit is niet verwonderlijk als je baas je slechts wilt betalen met knollen en citroenen. Of nog erger: je helemaal niet betaalt naar hoeveel je hebt gewerkt. Bijna elke week kloppen AFMP-leden bij mij aan met vragen en klachten over de toekenning van toelagen en vergoedingen en dan vooral over het uitblijven daarvan.

Neem bijvoorbeeld de toelage onregelmatige dienst (TOD) en de verschuivingstoelage. Beide toelages zijn vastgelegd in de Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB). Binnen Defensie zijn er eenheden die werk uitvoeren op een structureel onregelmatige basis die een TOD rechtvaardigen. Zij krijgen deze TOD en dus ook de verschuivingstoelage niet. Dit is dan vaak om de doodeenvoudige reden dat de commandant dit niet nodig vindt of dat het opmaken en bekendstellen van een wettelijk vereist rooster botweg wordt geweigerd. Dit is te schofterig voor woorden en daarom komen we hier binnenkort ‘met naming & shaming’ op terug!

Het recht op TOD ontstaat als iemand in het basisrooster boven het minimaal aantal te behalen punten van 600 komt. Iedereen snapt dat je geen recht op TOD kunt vaststellen als er geen rooster is gemaakt en je slechts 24 uur van tevoren te horen krijgt wanneer jouw dienst begint. Overigens zijn naar mijn overtuiging de hiervoor gekozen systematiek en de gebruikte groepsonderscheiding ver over hun houdbaarheidsdatum! Geen TOD betekent geen verschuivingstoelage. Deze begrippen zijn namelijk direct aan elkaar gekoppeld. Ook op dit terrein heeft dat zijn beste tijd gehad. Het is niet meegegroeid met de flexibiliteit die de krijgsmacht denkt te hebben.

Steeds vaker zie ik dat defensiemedewerkers met een regelmatig dienstrooster worden geconfronteerd met lastminute verschuivingen waar op dit moment helemaal niets tegenover staat. Ik vind dat deze kwestie onderwerp van gesprek én inzet moet zijn bij de nabije onderhandelingen met Defensie over de verbetering van de rechtspositie van defensiemedewerkers. Herken jij één of meerdere zaken die ik hier aankaart vanuit jouw eigen werkomgeving? Blijf hier dan niet mee rondlopen, maar meld je dan bij mij of bij één van de andere sectorhoofden van de AFMP via deze link. Samen maken we er dan werk van!